Towaroznawstwo

Towaroznawstwo to nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości towarów oraz czynników wpływających na ich jakość.

Kandydat na studia powinien interesować się naukami matematycznymi, ekonomicznymi i biologicznymi z uwzględnieniem tematyki rolno-spożywczej.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, a także fizyki, chemii, mikrobiologii, biochemii, makro- i mikroekonomii, zarządzania, zarządzania jakością oraz oceny jakości produktów. Otrzymują kwalifikacje do pracy nad projektowaniem, ochroną i kontrolą jakości, opracowaniem standardów i atestacją wyrobów.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • ekologia produktów
 • menedżer produktu
 • menedżer produktów kosmetycznych
 • kształtowanie jakości produktów przemysłowych
 • kształtowanie jakości produktów spożywczych
 • zarządzanie jakością
 • logistyka produktów rolniczych i żywnościowych
 • strategie rynkowe w agrobiznesie
 • towaroznawstwo żywności
 • towaroznawstwo produktów warzywnych i zielarskich
 • zarządzanie jakością w łańcuchu żywnościowym
 • żywność
 • rynek i wyżywienie

Absolwenci towaroznawstwa przygotowani są do pracy w różnych segmentach gospodarki narodowej, zwłaszcza w rolnictwie, przemyśle, handlu, transporcie, gospodarce magazynowej, oddziałach kontroli towarowo-celnej, sanitarnej.

Mogą być zatrudnieni w: przedsiębiorstwach produkcyjnych, przetwórstwa i obsługi rynków o różnym charakterze własności, przedsiębiorstwach i instytucjach usługowych w zakresie zarządzania jakością i informacją rynkową, instytucjach i organizacjach zajmujących się edukacją i doradztwem, urzędach kontroli i administracji państwowej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Towaroznawstwo

Total 9 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

W których miastach można studiować Towaroznawstwo

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 326

Radom

Radom
Uczelnie: 7
Kierunki: 61

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 196

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 72
Kierunki: 591

Komentarze (0)

No comments found