Towaroznawstwo

Towaroznawstwo to nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości towarów oraz czynników wpływających na ich jakość.

Kandydat na studia powinien interesować się naukami matematycznymi, ekonomicznymi i biologicznymi z uwzględnieniem tematyki rolno-spożywczej.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, a także fizyki, chemii, mikrobiologii, biochemii, makro- i mikroekonomii, zarządzania, zarządzania jakością oraz oceny jakości produktów. Otrzymują kwalifikacje do pracy nad projektowaniem, ochroną i kontrolą jakości, opracowaniem standardów i atestacją wyrobów.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • ekologia produktów
 • menedżer produktu
 • menedżer produktów kosmetycznych
 • kształtowanie jakości produktów przemysłowych
 • kształtowanie jakości produktów spożywczych
 • zarządzanie jakością
 • logistyka produktów rolniczych i żywnościowych
 • strategie rynkowe w agrobiznesie
 • towaroznawstwo żywności
 • towaroznawstwo produktów warzywnych i zielarskich
 • zarządzanie jakością w łańcuchu żywnościowym
 • żywność
 • rynek i wyżywienie

Absolwenci towaroznawstwa przygotowani są do pracy w różnych segmentach gospodarki narodowej, zwłaszcza w rolnictwie, przemyśle, handlu, transporcie, gospodarce magazynowej, oddziałach kontroli towarowo-celnej, sanitarnej.

Mogą być zatrudnieni w: przedsiębiorstwach produkcyjnych, przetwórstwa i obsługi rynków o różnym charakterze własności, przedsiębiorstwach i instytucjach usługowych w zakresie zarządzania jakością i informacją rynkową, instytucjach i organizacjach zajmujących się edukacją i doradztwem, urzędach kontroli i administracji państwowej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 13 rekordów.
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
20-950 Lublin , ul. Akademicka 13
+48 (81) 445 66 22, 81 445 68 85,
22-100 Chełm , ul. Pocztowa 54
+48 (82) 565 88 95,
18-402 Łomża , ul. Studencka 19
+48 (86) 216 94 97,

Komentarze (0)

Brak komentarzy