Translacja konferencyjna

Studia na kierunku translacja konferencyjna to propozycja kształcenia o profilu praktycznym.

Proponowane specjalności to: język angielski, język niemiecki

Absolwent translacji konferencyjnej mają możliwości zatrudnienia w placówkach typu:

  • biura i agencje tłumaczeniowe
  • instytucje międzynarodowe (np. Unia Europejska, ONZ – tłumaczenia konferencyjne)
  • instytucje użyteczności publicznej w kraju i zagranicą (np. szpitale, komendy policji, urzędy, banki – tłumaczenie środowiskowe)
  • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia – tłumaczenie konferencyjne i środowiskowe)
  • sektor prywatny (tłumaczenie dla biznesu, tłumaczenie kabinowe, konsekutywne, tłumaczenie środowiskowe)
  • turystyka (tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne)

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 1 rekord.

Komentarze (0)

Brak komentarzy