Translatoryka biznesowa

Kierunek studiów translatoryka biznesowa ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze tłumacza z zakresu języka angielskiego, specjalizującego się przede wszystkim w zagadnieniach biznesowych.

Translatoryka Biznesowa umożliwia zdobycie biegłej znajomości języka angielskiego, w szczególności w zakresie języka używanego w najważniejszych rodzajach działalności gospodarczej. Studia przygotowują do wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Absolwent będzie rozumiał konteksty kulturowe oraz kluczowe zagadnienia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, prawa i logistyki wpływające na pracę tłumacza.

Specjalności na kierunku translatoryka biznesowa:

  • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka polskiego i angielskiego
  • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka ukraińskiego i angielskiego
  • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka rosyjskiego i angielskiego

Perspektywy pracy po ukończeniu translatoryki biznesowej:

  • biurach tłumaczeń
  • firmach turystycznych, logistycznych i handlowych oraz innych jednostkach gospodarczych
  • organizacjach międzynarodowych
  • urzędach państwowych i samorządowych

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found