Chcesz być szefem, liderem? Planujesz zarządzać firmą lub pracować w korporacji? Zostać specjalistą w dziedzinie gospodarowania zasobami materialnymi, ludzkimi albo finansowymi? Taka ścieżka kariery przewidziana jest dla absolwentów kierunku ekonomia.

Gdzie pracują ekonomiści?

Absolwenci ekonomii pracują jako doradcy, analitycy finansowi, pracownicy banków, instytucji finansowych, ubezpieczeniowych. Zajmują kierownicze stanowiska w różnorodnych działach przedsiębiorstw: HR, planowania, controllingu, finansów, zakupów.

Jak wyglądają studia na ekonomii?

3-letnie studia licencjackie uprawniają do kontynuowania kształcenia na magisterskich studiach II stopnia. Wybrane spośród poniższych uczelni oferują naukę na ekonomii na tym poziomie.

Przykładowe przedmioty w toku studiów: socjologia, filozofia, psychologia, technologia informacyjna, mikroekonomia, statystyka opisowa, zarządzanie, rachunkowość, matematyka, ubezpieczenia, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, rynki finansowe, polityka społeczna, polityka gospodarcza, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, etyka biznesu.

Gdzie w Kielcach można studiować ekonomię?

Dwie publiczne i kilka niepublicznych szkół wyższych oferuje kształcenie na tym kierunku studiów. Poznajcie szczegółową ofertę:

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia lub wiedza o społeczeństwie.

Semestr studiów kosztuje 1850 zł.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, specjalności:

 • ekonomika finansów i bankowości
 • finanse publiczne i skarbowość
 • ekonomia przedsiębiorstwa
 • ekonomia rynku globalnego
 • analityk rynku i biznes controling.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki.

Roczne czesne kosztuje 4000 zł.

Ekonomię można również studiować na Wydziale Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim.

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, specjalności:

 • agrobiznes
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • gospodarka i administracja publiczna
 • hotelarstwo i turystyka
 • rachunkowość i doradztwo finansowe.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 3840 zł, niestacjonarnych – 3240 zł.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa I Nauk Medycznych im. Prof. Lipińskiego w Kielcach, specjalności:

 • ekonomika przedsiębiorstwa
 • ekonomia sektora publicznego
 • ekonomia turystyki i hotelarstwa.

Miesiąc studiów kosztuje 320 zł.