Analityka społeczna

Studia na kierunku analityka społeczna wyposażają studentów w wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej, ekonomii i nauk politycznych. Program został opracowany tak, by słuchacze nabyli umiejętności praktyczne w zakresie analizy społecznej i prowadzenia badań społecznych i rynkowych, rozwinęli kompetencje interpersonalne, tak istotne na współczesnym rynku pracy.

Na czym polega praca analityka społecznego?

Analityk społeczny posiada kompetencje to tego, by przeprowadzać diagnozy w danym obszarze biznesu lub sfery społecznej, poprzez odwołanie do różnych informacji, w tym do wyników badań socjologicznych i badań opinii publicznej. Potrafi przewidywać następstwa zdiagnozowanej sytuacji i skutki podejmowanych decyzji. W swej pracy doradczej proponuje alternatywne projekty zmian, wykonuje ekspertyzy, zarządza projektami badawczymi, ewaluacyjnymi, procesem organizacyjnym

Gdzie pracuje analityk społeczny?

Absolwenci analityki społecznej mają duże możliwości jeśli chodzi o zatrudnienie. Mogą podjąć pracę w takich organizacjach, jak: instytuty badawcze, agencje badań społecznych i marketingowych, agencje reklamowe, agencje PR, korporacje, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, urzędy, administracja publiczna: Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Miasta, działy HR.

Jakie uczelnie oferują kierunek Analityka społeczna
W których miastach można studiować Analityka społeczna

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found