Animacja osób 50+

Studia na kierunku Animacja osób 50+ trwają 3 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym o profilu praktycznym. Mają na celu wykształcenie osób, które staną się specjalistami z zakresu organizacji czasu oraz wsparcia rozwoju społecznego, kulturalnego i fizycznego osób z grupy wiekowej 50+.

Studia prowadzone są we współpracy z praktykami, firmami, instytucjami. Kadra będzie składać się ekspertów z uczelni, praktyków.

Studia na kierunku Animacja osób 50+ mają przygotować profesjonalne kadry, wyposażone w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą na inicjowanie różnorodnych działań na rzecz seniorów, aktywizację osób starszych w zakresie sportu i rekreacji, turystyki i kultury, doradztwo z zakresu aktywnego stylu życia oraz prowadzenie badań rynkowych i rozpoznawanie potrzeb segmentu seniorskiego.

Na kierunku Animacja osób 50+ oferowane są specjalności:

  • Animator aktywności fizycznej seniorów
  • Animator aktywności społeczno-kulturalnej seniorów;

Studia na kierunku Animacja osób 50+ to idealna propozycja dla osób, które na co dzień chcą pracować z osobami starszymi w charakterze organizatora czasu wolnego, wychowawcy, nauczyciela i doradcy. Chcą zdobyć wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym będą mogły zawodowo uczestniczyć w życiu seniorów, „poprawiając” ich jakość życia za pomocą profesjonalnych działań animacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych.

To opcja dla tych, którzy rozumieją nieuchronność przemijającego czasu i tym samym zachodzące zmiany w życiu każdego człowieka - w obszarze biologicznym, psychicznym oraz społecznym. Jest to wreszcie propozycja dla osób kreatywnych i otwartych na innowacje, albowiem praca w sektorze animacji seniorów oraz gerontologii społecznej wiąże się z koniecznością podejmowania szeregu działań,

Praca po kierunku Animacja osób 50+ jest możliwa w:

  • sanatoriach, uzdrowiskach
  • organizacjach promujących kulturę
  • hotelach, pensjonatach, miejscach wypoczynku
  • biurach podróży
  • salonach SPA
  • we własnej firmie
Jakie uczelnie oferują kierunek Animacja osób 50+
W których miastach można studiować Animacja osób 50+

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found