Architektura i urbanistyka

Studia na kierunku architektura i urbanistyka przygotowują specjalistów do pracy projektowej, obejmującej kształtowanie przestrzeni, zarówno małych form użytkowych, budynków o zróżnicowanej funkcji, jak i całych zespołów urbanistycznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni miejskich i terenów wiejskich.

Przedmioty nauczania realizowane na architekturze i urbanistyce:

  • historia sztuki, historia architektury i urbanistyki europejskiej i polskiej, zasady ochrony dziedzictwa kultury i konserwacji zabytków architektury, zabytkoznawstwo, teoria ochrony i konserwacji zabytków, zdobnictwo artystyczne, malarstwo, grafika, rzeźba, projektowanie: architektoniczne, urbanistyczne, konserwatorskie, geometria, ekologia, socjologia i demografia, zarządzanie, prawodawstwo i organizacja procesów budowlanych.

Studenci architektury zdobywają wiedzę w zakresie architektury i urbanistyki, znajomości technologii budowania i wyposażania obiektów, zasad rozwiązywania problemów uzbrojenia i infrastruktury technicznej, problemów ekonomicznych i prawnych procesu inwestycyjnego, a także obszernej wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, budowy miast, ich struktury przestrzennej, funkcjonalnej, komunikacyjnej, ekologicznej oraz zasad gospodarowania przestrzenią i planowania przestrzennego.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • architektura
  • ochrona zabytków
  • urbanistyka
  • gospodarka przestrzenna
  • konserwacja i ochrona zabytków
  • architektura i urbanistyka

Absolwenci architektury i urbanistyki znajdują zatrudnienie przy:

  • projektowaniu architektonicznym, wykonawstwie i nadzorowaniu procesu inwestycyjnego, planowaniu przestrzennym, państwowych i samorządowych służbach architektonicznych i urbanistycznych, pracy w biurach i pracowniach projektowych, w organach administracji samorządowej i państwowej, w pracowniach konserwacji zabytków, w służbach i jednostkach inwestorskich oraz budowlanych, absolwenci tworzą kadrę naukową i dydaktyczną w instytucjach nauki i sztuki oraz w szkołach wyższych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 16 rekordów.
25-314 Kielce , al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
+48 (41) 342 44 44,
15-351 Białystok , ul. Wiejska 45 A
+48 (85) 746 90 00,
50-370 Wrocław , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
+48 (71) 320 27 78,
00-661 Warszawa , Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,
59-220 Legnica , ul. Reymonta 21
+48 (76) 855 16 00,
61-542 Poznań , Pl. M. Skodowskiej-Curie 5
+48 (61) 665 35 48,
00-842 Warszawa , ul. Łucka 11
+48 (22) 656 36 15,
60-697 Poznań , al. Marcinkowskiego 29
+48 (61) 855 25 21,

Komentarze (0)

Brak komentarzy