Architektura i urbanistyka

Studia na kierunku architektura i urbanistyka przygotowują specjalistów do pracy projektowej, obejmującej kształtowanie przestrzeni, zarówno małych form użytkowych, budynków o zróżnicowanej funkcji, jak i całych zespołów urbanistycznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni miejskich i terenów wiejskich.

Przedmioty nauczania realizowane na architekturze i urbanistyce:

  • historia sztuki, historia architektury i urbanistyki europejskiej i polskiej, zasady ochrony dziedzictwa kultury i konserwacji zabytków architektury, zabytkoznawstwo, teoria ochrony i konserwacji zabytków, zdobnictwo artystyczne, malarstwo, grafika, rzeźba, projektowanie: architektoniczne, urbanistyczne, konserwatorskie, geometria, ekologia, socjologia i demografia, zarządzanie, prawodawstwo i organizacja procesów budowlanych.

Studenci architektury zdobywają wiedzę w zakresie architektury i urbanistyki, znajomości technologii budowania i wyposażania obiektów, zasad rozwiązywania problemów uzbrojenia i infrastruktury technicznej, problemów ekonomicznych i prawnych procesu inwestycyjnego, a także obszernej wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, budowy miast, ich struktury przestrzennej, funkcjonalnej, komunikacyjnej, ekologicznej oraz zasad gospodarowania przestrzenią i planowania przestrzennego.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • architektura
  • ochrona zabytków
  • urbanistyka
  • gospodarka przestrzenna
  • konserwacja i ochrona zabytków
  • architektura i urbanistyka

Absolwenci architektury i urbanistyki znajdują zatrudnienie przy:

  • projektowaniu architektonicznym, wykonawstwie i nadzorowaniu procesu inwestycyjnego, planowaniu przestrzennym, państwowych i samorządowych służbach architektonicznych i urbanistycznych, pracy w biurach i pracowniach projektowych, w organach administracji samorządowej i państwowej, w pracowniach konserwacji zabytków, w służbach i jednostkach inwestorskich oraz budowlanych, absolwenci tworzą kadrę naukową i dydaktyczną w instytucjach nauki i sztuki oraz w szkołach wyższych.
Jakie uczelnie oferują kierunek Architektura i urbanistyka
Total 3 items.
W których miastach można studiować Architektura i urbanistyka

Legnica

Legnica
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 321

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 602
Komentarze (0)
No comments found