Artes liberales

Studia na kierunku Artes liberales są unikatową propozycja kształcenia interdyscyplinarnego, prowadzonego z udziałem profesorów z USA i Europy. Artes liberales to zajęcia łączące wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i techniczno-przyrodniczych. Kursy teoretyczne powiązane są z działaniami artystycznymi i warsztatowymi. Sprzyja to całościowemu, indywidualnemu i obywatelskiemu rozwojowi jednostki.

Kształcenie realizowane jest w systemie studiów I i II stopnia w trybie stacjonarnym. Na kierunku proponowane są następujące specjalności:

  • wiedza i kultura – na studiach I stopnia
  • obywatel i społeczeństwo - na studiach I stopnia
  • dzieło sztuki w kulturze – na studiach II stopnia
  • język – komunikacja – idee - na studiach II stopnia

W programie Artes liberales wyróżniono sześć „wyzwań kierunkowych” czyli dodatkowych zajęć interdyscyplinarnych. Do wyboru są:

  • Mądrość i filozofia
  • Bogowie i ludzie. Dzieje namysłu nad bytem i byciem. Dzieje myśli o sacrum i sztuce.
  • Dzieje myśli obywatelskiej.
  • Pamięć i tożsamość regionów wielokulturowych: budowanie mostów. Dialog kulturowy w perspektywie historycznej. Śródziemnomorze jako projekt kulturowy. Sposoby komunikacji i obcowania międzyludzkiego w kulturach dawnych i współczesnych.
  • Theatrum mundi. Dzieje widowisk do społeczeństwa spektaklu.
  • Inscenizacja kultury czynnej. Ekologia kultury.

Zajęcia na tym kierunku prowadzone są w małych grupach, aby łatwiej prowadzić dyskusję i wymianę poglądów. Studia przygotowują do podejmowania wyzwań w życiu zawodowym i do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Absolwent kierunku Artes liberales posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych oraz nauk o sztuce. Potrafi opisywać, analizować i rozumieć zjawiska z pogranicza tych nauk. Zna język obcy na poziomie B2.

Jest przygotowany do pracy w jednostkach, instytucjach i organizacjach z zakresu oświaty, kultury, turystyki, mediów. Może pracować w organizacjach rozwiązujących problemy społeczne oraz znaleźć zatrudnienie w organizacjach pozarządowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Artes liberales
Total 1 item.
W których miastach można studiować Artes liberales

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 602
Komentarze (0)
No comments found