Bachelor / master in international business

Program Bachelor in International Business kształci wysokiej klasy menedżerów, przed którymi stoi otworem kariera w organizacjach międzynarodowych.
Program studiów zbudowany jest w oparciu o najwyższe międzynarodowe standardy. Zajęcia prowadzą wybitni goście zagraniczni, praktycy. Nauczanie prowadzone jest w sposób interaktywny i pozwalający na zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy (warsztaty, projekty).
Studia na tym kierunku dają szansę współpracy ze światowymi gigantami w branży internetowej (Google Online Marketing Challange), branży konsultingowej (Centrum Wiedzy McKinsey & Company) oraz finansach i uczestnictwo w programach praktyk. Student ma okazję odbyć wizyty w czołowych firmach i możliwość obserwacji ich pracy. Podobną szansę daje współpraca z uczelniami zagranicznymi i możliwość wymiany doświadczeń ze studentami z innych krajów poprzez uczestnictwo w programie Erasmus. Ogromnym atutem studiów jest możliwości ciągłego doskonalenia języka angielskiego w biznesie i nauki innych języków obcych.
W katalogu przedmiotów znajdują się zarówno wykłady ogólne (ekonomia, zarządzanie), jak i cały szereg przedmiotów specjalistycznych, np.: Biznes międzynarodowy, Reklama internetowa w biznesie międzynarodowym, Zarządzanie projektami w ujęciu międzynarodowym, Zarządzanie logistyczne w biznesie międzynarodowym, Finanse międzynarodowe, Marketing międzynarodowy.
Co po studiach Bachelor in International Business?
Osoba kończąca te studia będzie poszukiwanym na rynku specjalistą. Będzie ona wyposażona w umiejętność dostrzegania ekonomicznych, politycznych i kulturowych uwarunkowań globalnego biznesu.
Doskonała znajomość zagadnień międzynarodowych poprzez uczestnictwo w prestiżowych studiach otwiera wiele drzwi zarówno w kraju, jak i na świecie. Absolwent będzie przygotowany do aktywnego działania w takich instytucjach jak: korporacje transnarodowe, firmy podejmujące ekspansję eksportową, firmy doradztwa strategicznego, organizacje gospodarcze, międzynarodowe fundusze inwestycyjne.

Absolwent posiądzie również duży stopień samodzielności w działaniu, co zaprocentuje we własnej firmie działającej na rynkach zagranicznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Bachelor / master in international business

W których miastach można studiować Bachelor / master in international business

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found