Budownictwo pasywne

Budownictwo pasywne to szereg wysoce zaawansowanych technologii, które są już obecne na rynku polskim i z roku na rok będą stanowiły coraz poważniejszy segment rynku. Pozwalają one w szybki, bezpieczny i ekologiczny sposób zbudować dom, który będzie przyjazny dla zamieszkujących go ludzi i otaczającego środowiska.

Studia na kierunku Budownictwo pasywne prowadzone są w porozumieniu z Politechniką Warszawską.

Podczas zajęć studenci zdobędą wiedzę na temat projektowania i budowania domów pasywnych, zapoznają z szeregiem rozwiązań wykorzystywanych przy tych procesach, szczególnie z zastosowaniem technologii Odnawialnych Źródeł Energii oraz inteligentnego sterowania nimi.

Absolwenci zyskają szerokie kompetencje z zakresu budownictwa pasywnego i zapoznają się z praktycznymi aspektami tej problematyki.

Autorski program studiów i najwyższe kwalifikacje kadry dydaktycznej (wykładowcy z Politechniki Warszawskiej) są gwarancją atrakcyjnej perspektywy zawodowej dla absolwentów kierunku Budownictwo pasywne.

Kierunki pokrewne do kierunku Budownictwo pasywne

Jakie uczelnie oferują kierunek Budownictwo pasywne

W których miastach można studiować Budownictwo pasywne

No results found.

Komentarze (0)

No comments found