Cywilizacja zachodnioeuropejska

Cywilizacja zachodnioeuropejska to nowoczesny, pozwalający zrozumieć aktualną sytuację geopolityczną i kulturową Europy i świata.

Studia na kierunku cywilizację zachodnioeuropejska to:

 • nowoczesny sposób nauczania wiedzy o przeszłości
 • profesjonalna kadra naukowa
 • doskonała infrastruktura
 • możliwość pogłębiania wiedzy o cywilizacji Zachodu na uniwersytetach europejskich w ramach programu Erasmus

Na czym polega specyfika kierunku Cywilizacja zachodnioeuropejska?

 • realizujemy program studiów i treści kształcenia oparte na historii
 • ukazujemy historyczne uwarunkowania procesów politycznych i kulturowych zachodzących w dzisiejszym świecie
 • uczymy budować dialog w ramach cywilizacji Zachodu i między cywilizacjami
 • umiejętnie łączymy wiedzę teoretyczną z konkretnymi umiejętnościami praktycznymi
 • stawiamy na interaktywność kształcenia – więcej warsztatów i projektów, mniej wykładów
 • zapewniamy 360 godzin praktyk studenckich w ramach kierunku oraz 375 godzin przedmiotów kształcenia zawodowego
 • oferujemy 30 procent zajęć do wyboru

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found