Doradztwo i coaching

Kierunek doradztwo i coaching oferuje unikatowy program studiów, który stanowi odpowiedź na potrzeby runku w zakresie fachowców świadczących usługi o charakterze doradczym, trenerskim i coachingowym.

W programie studiów ponad 70% zajęć ma charakter praktyczny, w tym 400 godz. zajęć obejmuje warsztat trenera, doradcy i coacha. Studenci mają możliwość wyboru modułów prowadzonych w całości w języku angielskim International Studies i Civil Society. Mogą realizowania kursy na doradców, m.in. „Easy business” - program przygotowujący do europejskiego certyfikatu kompetencji biznesowych European Business Competence Licence, a także uzyskania dyplomu trenera REFA, otwierającego drogę do zdobycia licencji trenerskiej w kategorii A, B lub C.

Absolwenci kierunku doradztwo i coaching będą posiadać umiejętność diagnozowania procesów psychologicznych z perspektywy doradcy biznesowego i politycznego. Będą mogli świadczyć usługi o charakterze trenerskim i doradczym w zakresie polityki, handlu, zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzić sesje coachingowe, udzielać profesjonalnego wsparcia w obszarach takich jak: budowanie zespołu, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianami i czasem, wiarygodne przywództwo czy wypalenie zawodowe i radzenie sobie ze stresem.

Absolwent będzie posiadał wysokie kompetencje w zakresie sztuki prezentacji, wystąpień publicznych, rozwinięte zdolności komunikacyjne, znajomość metod kreatywnych.

Specjalności w ramach kierunku:

  • Doradztwo polityczne
  • Doradztwo handlowe
  • Doradztwo w obszarze Human Resources (zarządzanie zasobami ludzkimi)

Po ukończeniu kierunku Doradztwo i coaching można szukać zatrudnienia jako: trener biznesu, rozwoju osobistego, specjalista ds. budowania wizerunku (w tym politycznego), doradca personalny, zawodowy, finansowy, doradca procesów HR-owych, doradca polityczny, coach - coaching zawodowy, executive coaching, coaching inwestycyjny i biznesowy, coaching grupowy, specjalista ds. marketingu, PR, komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, dziennikarz lub specjalista ds. media relations, urzędnik w administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli.

Jakie uczelnie oferują kierunek Doradztwo i coaching

W których miastach można studiować Doradztwo i coaching

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Komentarze (0)

No comments found