Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Studia na kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze powstały w odpowiedzi na zmiany, jakie dokonują w otaczającym nas świecie, w postawach konsumenckich i stylu życia. Obserwujemy duże zmiany w środowisku przyrodniczym. Pojawiają się nowe formy turystyki i działalności gospodarczej. Coraz większego znaczenia nabiera lokalność i specyfika regionalna. Wyżej wymienione zjawiska mają miejsce zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej.

To wszystko, co dzieje się wokół, wymaga nowych kompetencji o charakterze interdyscyplinarnym. Dlatego rodzi się rynek pracy dla tzw. klasy kreatywnej, umiejącej dostrzegać nowe trendy i wykorzystywać je dla pobudzania rozwoju regionalnego.

Absolwent kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach, działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, zajmujących się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz jego ochroną.

Po ukończeniu studiów można pracować w jednostkach samorządu lokalnego, regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, produkcją żywności oraz rękodzieła, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych (np. zielone szkoły, również w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach (trzeci sektor). Możliwa jest także praca w instytucjach międzynarodowych i zagranicznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Total 1 item.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

W których miastach można studiować Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Komentarze (0)

No comments found