Economics and IT applications

Economics and IT Applications to studia z wykładowym językiem angielskim.

Kształcenie na tym kierunku ma na celu wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy zarówno krajowym, jak i międzynarodowym poprzez przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których podstawowym językiem komunikacji jest język angielski.

Economics and IT Applications zapewnia praktyczne przygotowanie absolwentów w zakresie zastosowania nowoczesnych aplikacji teleinformatycznych w pracy w przedsiębiorstwach na poziomie kadry zarządzającej.

Studenci tego kierunku zdobędą wiedzę z zakresu:

  • podstaw ekonomii, finansów, marketingu i zarządzania organizacją,
  • wykorzystywać różne systemy i aplikacje informatyczne wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzanie organizacją,
  • analizować zjawiska rynkowe i podejmować właściwe decyzje biznesowe na podstawie zastosowanych metod i przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi IT,
  • zarządzać informacją, projektami, zespołami, ryzykiem. Ponadto poznasz podstawy programowania i projektowania systemów informatycznych, również na urządzenia mobilne.

Program kierunku ma charakter modułowy, co umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyjnej, dopasowanej do preferencji studenta.

Program kształcenia studentów na kierunku Economics and IT applications

Szczegółowe programy kształcenia dostępne są na stronie www uczelni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Economics and IT applications

Absolwenci tego kierunku pracują jako:  • analitycy danych,
  • samodzielni analitycy biznesowi,
  • specjaliści ds. oceny i doboru narzędzi informatycznych do wsparcia biznesu,
  • kierownicy różnych szczebli zarządzania,
  • właściciele i pracownicy firm konsultingowych,
  • specjaliści ds. audytu systemów informatycznych w organizacjach.
Perspektywy pracy po kierunku Economics and IT applications

Absolwenci tego kierunku studiów pracują jako:
• analitycy danych,
• samodzielni analitycy biznesowi,
• specjaliści ds. oceny i doboru narzędzi informatycznych do wsparcia biznesu,
• kierownicy różnych szczebli zarządzania,
• właściciele i pracownicy firm konsultingowych,
• specjaliści ds. audytu systemów informatycznych w organizacjach.

Jakie uczelnie oferują kierunek Economics and IT applications
Total 1 item.
W których miastach można studiować Economics and IT applications

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (0)
No comments found