Electronic and telecommunication engineering

Studia inżynierskie Electronic and Telecommunication Engineering prowadzone są całkowicie w języku angielskim.

Celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach. Największy nacisk położono tu na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Istotnym celem kształcenia jest także zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy inżyniera – w tym przygotowanie do pracy zespołowej, na przykład w zespołach projektowych.

Przykładowe przedmioty na kierunku Electronic and Telecommunication Engineering:

  • Electrical Circuits
  • Programming and Data Structures
  • Signals and Systems
  • Semiconductor Devices
  • Wireless Communication
  • Digital Systems
  • Electronic Circuits
  • Signal Processing

Student programu Electronic and Telecommunication Engineering realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) - „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

Perspektywy pracy po kierunku Electronic and Telecommunication Engineering

Absolwent tego kierunku ma kwalifikacje pozwalające wykonywać prace inżynierskie w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym.

Może podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i obsługi produkcji. Dzięki ukończeniu studiów prowadzonych całkowicie w języku angielskim absolwent Electronic and Telecommunication Engineering nie będzie miał problemu w odnalezieniu się na międzynarodowym rynku pracy.

Jakie uczelnie oferują kierunek Electronic and telecommunication engineering
Total 1 item.

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
W których miastach można studiować Electronic and telecommunication engineering

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 326
Komentarze (0)
No comments found