Etyka

Studia na kierunku etyka mają na celu przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych dla pełnienia roli nauczyciela etyki w szkole podstawowej, gimnazjum i średniej, czy też specjalisty ds. etyki, np. w zakresie etyki biznesu, bioetyki, etyki środowiskowej, etyki mediów, etyki urzędniczej.

Studia z zakresu etyki oferują szerokie i pogłębione studium etyki ogólnej, etyk szczegółowych i dyscyplin pokrewnych, uzupełnione jest przez podstawy wykształcenia filozoficznego oraz studium pedagogiczne, przygotowujące i dające uprawnienia do nauczania etyki i filozofii w szkołach nieakademickich. Większy nacisk położony jest na praktyczny i społeczny aspekt wiedzy, tak aby kształcić specjalistów posiadających nie tylko określony zasób wiadomości, ale też umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów i konfliktów moralnych.

Absolwent kierunku etyka posiada podstawową wiedzę dotyczącą filozofii, historii filozofii oraz metod i problemów filozofii współczesnej. Ma rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą etyki, metaetyki, historii etyki i historii moralności, bioetyki, jak również wiedzę dotyczącą współczesnych kontrowersji moralnych i dyskusji etycznych.

Wiedza na tym poziomie pozwala na nauczanie etyki w szkołach wszystkich stopni, jak również pełnienie funkcji doradczych i eksperckich. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku etyka, filozofia lub innych kierunkach humanistycznych i społecznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Etyka
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Etyka

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found