European studies

European studies to program kształcenia o interdyscyplinarnym charakterze. Pozwala uzyskać absolwentom rozległą wiedzę z zakresu europejskiej problematyki politycznej, gospodarczej i ekonomicznej.

Studenci opisywanego kierunku uzyskają szeroką wiedzę z obszaru prawa, politologii, socjologii czy ekonomii. Poznają zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Europy. Kształcenie ma charakter interdyscyplinarny i stawia wypracowanie umiejętności wykorzystywania różnych dyscyplin naukowych do rozwiązywania problemów.

Podczas rekrutacji na kierunek European studies brane są pod uwagę przedmioty: WOS, historia, geografia, język angielski, matematyka, informatyka.

Jaka praca po kierunku European studies?

Po ukończeniu studiów absolwenci z szeroką wiedzą z zakresu europeistyki mają różnorodne możliwości zatrudnienia. Potencjalne miejsca pracy to: międzynarodowe korporacje, instytucje rządowe, organizacje samorządowe, pozarządowe i pożytku publicznego, biura doradztwa finansowego, urzędy, kancelarie prawnicze, biura analiz ekonomicznych, media.

Zdobyte podczas studiów kompetencje pozwalają absolwentom European studies prowadzić własną działalność gospodarczą opartą na doradztwie z zakresu szeroko rozumianej problematyki europejskiej.

Jakie uczelnie oferują kierunek European studies
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować European studies

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found