Europeistyka kulturowa

Europeistyka kulturowa to interdyscyplinarne studia humanistyczne, łączące wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, prawa, historii oraz nauk społecznych. Celem kształcenia na tym kierunku jest dostarczenie studentom wiedzy, która umożliwi opis i analizę zjawisk kulturowych, religijnych, społecznych i politycznych.

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na kierunku europeistyka kulturowa:

  • historia polityczna, sztuka oraz kultura europejska, prawo wspólnotowe, wiedza o mediach i przekazach medialnych, nauki społeczne, wiedza o systemach religijnych, współczesne społeczeństwa europejskie.

Specjalności oferowane na europeistyce kulturowej:

  • turystyka kulturowa,
  • praktyka samorządowa,
  • relacje międzykulturowe.

Absolwent europeistyki kulturowej jest przygotowany do wystąpień publicznych, pisania tekstów publicystycznych i urzędowych oraz posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnych mediów. Może podjąć pracę w instytucjach państwowych i zagranicznych, placówkach dyplomatycznych oraz środkach masowego przekazu.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy