Europeistyka kulturowa

Europeistyka kulturowa to interdyscyplinarne studia humanistyczne, łączące wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, prawa, historii oraz nauk społecznych. Celem kształcenia na tym kierunku jest dostarczenie studentom wiedzy, która umożliwi opis i analizę zjawisk kulturowych, religijnych, społecznych i politycznych.

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na kierunku europeistyka kulturowa:

  • historia polityczna, sztuka oraz kultura europejska, prawo wspólnotowe, wiedza o mediach i przekazach medialnych, nauki społeczne, wiedza o systemach religijnych, współczesne społeczeństwa europejskie.

Specjalności oferowane na europeistyce kulturowej:

  • turystyka kulturowa,
  • praktyka samorządowa,
  • relacje międzykulturowe.

Absolwent europeistyki kulturowej jest przygotowany do wystąpień publicznych, pisania tekstów publicystycznych i urzędowych oraz posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnych mediów. Może podjąć pracę w instytucjach państwowych i zagranicznych, placówkach dyplomatycznych oraz środkach masowego przekazu.

Jakie uczelnie oferują kierunek Europeistyka kulturowa

Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

W których miastach można studiować Europeistyka kulturowa

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Komentarze (0)

No comments found