Filologia rosyjsko-ukraińska

Studia na kierunku Filologia rosyjsko - ukraińska zakładają naukę języka rosyjskiego i ukraińskiego, a także blok przedmiotów w zakresie wiedzy o literaturze, języku, kulturze i historii obszaru języków: rosyjskiego i ukraińskiego.

Absolwent wyposażony będzie w niezbędne podstawy wiedzy formalnej i informatycznej. Opcja podejścia komunikacyjnego do nauki języków obcych gwarantuje osiągnięcie wysokiej kompetencji komunikacyjnej w zakresie języka rosyjskiego i ukraińskiego, zdobycie wiedzy o kulturze, historii, literaturze Rosji i Ukrainy.

Kompetencje interdyscyplinarne pozwolą wykorzystać zdobytą wiedzę w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego, a nabyte umiejętności umożliwią pracę w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Studia przygotowują do podjęcia studiów drugiego stopnia, w tym na kierunkach: filologia rosyjska, filologia ukraińska, bądź w zakresie obu filologii.

Absolwent studiów zawodowych na kierunku Filologia, specjalność: filologia rosyjsko - ukraińska otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Powinien być specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języków rosyjskiego i ukraińskiego, posiadać wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii obszaru języka rosyjskiego i ukraińskiego. Studia przygotowują do podjęcia zatrudnienia w charakterze organizatora i propagatora kultury rosyjskiej i ukraińskiej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 1 rekord.
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,

Komentarze (0)

Brak komentarzy