Filologia rosyjsko-ukraińska

Studia na kierunku Filologia rosyjsko - ukraińska zakładają naukę języka rosyjskiego i ukraińskiego, a także blok przedmiotów w zakresie wiedzy o literaturze, języku, kulturze i historii obszaru języków: rosyjskiego i ukraińskiego.

Absolwent wyposażony będzie w niezbędne podstawy wiedzy formalnej i informatycznej. Opcja podejścia komunikacyjnego do nauki języków obcych gwarantuje osiągnięcie wysokiej kompetencji komunikacyjnej w zakresie języka rosyjskiego i ukraińskiego, zdobycie wiedzy o kulturze, historii, literaturze Rosji i Ukrainy.

Kompetencje interdyscyplinarne pozwolą wykorzystać zdobytą wiedzę w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego, a nabyte umiejętności umożliwią pracę w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Studia przygotowują do podjęcia studiów drugiego stopnia, w tym na kierunkach: filologia rosyjska, filologia ukraińska, bądź w zakresie obu filologii.

Absolwent studiów zawodowych na kierunku Filologia, specjalność: filologia rosyjsko - ukraińska otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Powinien być specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języków rosyjskiego i ukraińskiego, posiadać wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii obszaru języka rosyjskiego i ukraińskiego. Studia przygotowują do podjęcia zatrudnienia w charakterze organizatora i propagatora kultury rosyjskiej i ukraińskiej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia rosyjsko-ukraińska
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Filologia rosyjsko-ukraińska

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 514
Komentarze (0)
No comments found