Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Innowacyjny kierunek inżynierski Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny ma na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, wyposażonych w wiedzę z zakresu geoinformacji, geotechnologii, geotechniki, a także; budownictwa hydrotechnicznego i ogólnego.

Absolwenci zdobędą umiejętności modelowania hydrodynamicznego przepływów wód powierzchniowych i podziemnych oraz wodnego transportu śródlądowego.

Program studiów Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny zakłada, że ponad 60% zajęć dydaktycznych realizowanych będzie w ramach przedmiotów kierunkowych i praktycznych. Studenci korzystać będą z nowoczesnych laboratoriów: dronowego – DRONELAB i komputerowego – KOMPLAB wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie projektowe i inżynierskie.

Studenci kierunku będą wykorzystywać narzędzia geotechnologiczne, takie jak drony czy skanery w:

 • działaniach inwestycyjnych i wykonawstwie związanym z budownictwem hydrotechnicznym i transportem wodnym;
 • inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych oraz modelowaniu sieci rzecznej;
 • wieloaspektowym wspomaganiu procesu projektowego;
 • podczas prac związanych z budową i modernizacją obiektów hydrotechnicznych.

Dodatkowym atutem studiowania na kierunku Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny jest fakt, iż jego słuchacze zyskają możliwość nieodpłatnego skorzystania z kursów związanych z praktyką, które z pewnością ułatwią znalezienie pracy.

 • GEOMATYKA,
 • AUTOCAD,
 • ArcGIS,
 • Python,
 • HYDRUS,
 • Systemów pomiarowych,

Dla najlepszych studentów przewidziano kursy pilotażu drona i szkolenie UAV VLOSz licencją pilota.

Studia na kierunku Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny umożliwiają zdobycie uprawnień budowlanych w specjalnościach:

 • inżynieryjna hydrotechniczna
 • konstrukcyjno-budowlanaJakie uczelnie oferują kierunek Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

W których miastach można studiować Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Komentarze (0)

No comments found