Informacja w środowisku cyfrowym

Studia na kierunku INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM mają za zadanie wykształcić specjalistów w zakresie publikowania sieciowego, obsługi instytucji i firm z sektora informacyjnego prowadzących działalność wirtualną (internetowe księgarnie, wydawnictwa, biblioteki cyfrowe, repozytoria), a także na pracowników kompetentnych w zakresie tworzenia baz danych i zarządzania treścią elektroniczną.

W procesie kształcenia słuchacz rozwija umiejętności badawcze i profesjonalne, przydatne w społeczeństwie informacyjnym, w którym korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stało się zjawiskiem powszechnym.

Na kierunku przewidziano specjalności:

Zarządzanie informacją - dla osób preferujących w przyszłości pracę związaną z zarządzaniem procesami informacyjnymi w różnego typu instytucjach (publicznych i prywatnych).

Wirtualne instytucje książki - dla studentów preferujących w przyszłości pracę w instytucjach związanych z książką i jej obiegiem w systemach wirtualnych.

Dla kogo studia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym

To studia dla tych, którzy planują pracę w różnych typach instytucji i organizacji funkcjonujących w środowisku cyfrowym, gdzie wykorzystuje się elektroniczne formy i źródeł informacji.

Program kształcenia studentów na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym

Przykładowe przedmioty:

  • Nauki o komunikowaniu
  • Wstęp do informatologii
  • Wyszukiwanie i ocena jakości informacji elektronicznej
  • Współczesny rynek medialny
  • Edytorstwo publikacji cyfrowych
  • Metody przetwarzania informacji
  • Projektowanie informacji w środowisku sieciowym
  • Zarządzanie wizerunkiem w Internecie
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych
  • Media społecznościowe w zarządzaniu instytucją
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Informacja w środowisku cyfrowym

Język polski, język obcy plus opcjonalnie historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, informatyka, geografia, matematyka.

Kierunki pokrewne do kierunku Informacja w środowisku cyfrowym
Jakie uczelnie oferują kierunek Informacja w środowisku cyfrowym
Total 1 item.
W których miastach można studiować Informacja w środowisku cyfrowym

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found