Intercultural and business relations in Europe

Intercultural and Business Relations in Europe to międzywydziałowe studia stacjonarne I stopnia (studia w języku angielskim) prowadzone przez Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny oraz Wydział Nauk Społecznych, które przygotują do analizowania zjawisk gospodarczych i społecznych w kontekście znajomości uwarunkowań kulturowych Unii Europejskiej.

Na studiach Intercultural and Business Relations in Europe będzie można się nauczyć identyfikowania i rozwiązywania podstawowych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z uwzględnieniem różnic kulturowych występujących w Europie.

Student nabędzie też umiejętności pracy w zespole zróżnicowanym pod względem kulturowym i językowym. Studia przygotują do pracy zarówno w dużych przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych, jak i małych i średnich podmiotach gospodarczych.

Biznesowe elementy wykształcenia umożliwią nie tylko sprawne zakładanie/prowadzenie przedsiębiorstw, ale także obejmowanie stanowisk menedżerskich w przedsiębiorstwach.

Ukończenie kierunku Intercultural and Business Relations in Europe da przewagę na rynku pracy w stosunku do osób z typowym wykształceniem w ramach nauk ekonomicznych bądź humanistycznych, wyposażając absolwenta w kompetencje zarówno z obu obszarów wiedzy.

Jakie uczelnie oferują kierunek Intercultural and business relations in Europe
Total 1 item.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
W których miastach można studiować Intercultural and business relations in Europe

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219
Komentarze (0)
No comments found