Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim

Studia na kierunku Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim mają na celu wykształcenie ekspertów w sprawach relacji z Europą Wschodnią.

W ramach studiów słuchacze będą uczestniczyć w zajęciach z języka rosyjskiego, poznają specjalistyczny aspekt tego języka z zakresu biznesu, turystyki, polityki, handlu. Program zajęć przewiduje szeroki zakres wiedzy o kulturze oraz stosunkach międzynarodowych Europy Wschodniej.

Absolwent kierunku Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim posiądzie umiejętności w zakresie:
  • językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii, geografii, literatury i kultury Rosji i językowego obszaru rosyjskiego,
  • tworzenie oraz artykułowanie własnego stanowiska w kwestiach odnoszących się do programu studiów,
  • umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich i pozaliterackich, analizy wypowiedzi językowej,
  • języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
Możliwości pracy po kierunku Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim:
  • pracownik w branży turystyczno-hotelarskiej,
  • pracownik administracji państwowej,
  • pracownik biur tłumaczeń,
  • pracownik w instytucjach kulturalnych,
  • pracownik w firmie marketingowej
Jakie uczelnie oferują kierunek Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
No results found.
W których miastach można studiować Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
No results found.
Komentarze (0)
No comments found