Konstrukcja i eksploatacja środków transportu

Studia inżynierskie na kierunku Konstrukcja i eksploatacja środków transportu realizowane są w systemie kształcenia I oraz II stopnia.

W programie kształcenia studentów przewidziano specjalności:

 • Inżynieria wirtualna projektowania
 • Maszyny spożywcze i chłodnictwo
 • Maszyny robocze
 • Mechatronika przemysłowa
 • Pojazdy transportu masowego
 • Samochody i ciągniki
 • Silniki spalinowe
 • Energetyka cieplna i odnawialna
Dla kogo studia na kierunku Konstrukcja i eksploatacja środków transportu

Idealny kandydat na studia Konstrukcja i eksploatacja środków transportu powinien mieć następujące predyspozycje:

 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
 • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
 • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami
Program kształcenia studentów na kierunku Konstrukcja i eksploatacja środków transportu

Po szczegółowe dotyczące programu nauczania przewidzianego dla prezentowanego kierunku odsyłamy na stronę www Uczelni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Konstrukcja i eksploatacja środków transportu

W przypadku studiów technicznych w procesie rekrutacji najwyżej premiowana jest matura rozszerzona z przedmiotów ścisłych, tj. matematyka, fizyka, informatyka oraz język obcy nowożytny (np, język angielski).

Każda uczelnia może wyznaczać własne wymagania dla kandydatów.

Informacje potwierdź na stronach www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku Konstrukcja i eksploatacja środków transportu

Absolwenci opisywanego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie:

 • w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych
 • w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu
 • w branży energetyki cieplnej i odnawialnej jako projektanci systemów, maszyn i urządzeń energetycznych takich jak kotły, wymienniki ciepła, maszyny przepływowe (turbiny, sprężarki, pompy), odnawialne źródła energii( systemy solarne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe i wodne) w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz indywidualnych źródłach ciepła
 • w laboratoriów badawczych i rozwojowych, praca w przedsiębiorstwach w działach R&D
 • przy projektowaniu systemów pomiarowych wielkości mechanicznych oraz miernictwa cieplnego

Mogą postawić na prowadzenie własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych, lub podjąć pracę na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds.eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca servisowy, rzeczoznawca, ekspert.

Opinie o kierunku Konstrukcja i eksploatacja środków transportu

Kierunki z grupy technicznych uchodzą za przyszłościowe, dające wykształcenie wysoko cenione przez pracodawców, dobrze płatne.

Kierunki pokrewne do kierunku Konstrukcja i eksploatacja środków transportu
Jakie uczelnie oferują kierunek Konstrukcja i eksploatacja środków transportu
W których miastach można studiować Konstrukcja i eksploatacja środków transportu

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found