Korozja

Walka z korozją jest priorytetem we wszystkich dziedzinach gospodarki, a także w zakresie kultury i sztuki (muzealnictwo, archeologia, zabytkowe obiekty architektoniczne).

Kierunek Korozja pozwala zapoznać się z najnowocześniejszymi technikami ochrony przed korozją oraz metodami jej badania. Pozwala uzyskać szerokie umiejętności praktyczne, zdobyć wiedzę o budowie chemicznej, strukturze oraz własnościach fizykochemicznych metali i stopów, polimerów, ceramiki i innych materiałów konstrukcyjnych.

Studiując na kierunku Korozja zyskasz przygotowanie do wykonywania zawodu inżyniera w zakresie technologii zabezpieczeń przed korozją metali i stopów. Będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, funkcjonujących w obszarze związanym z diagnozowaniem uszkodzeń, selekcją i ochroną materiałów konstrukcyjnych, ale również archeologicznych i innych.

Perspektywy pracy po ukończeniu studiów na kierunku Korozja

Absolwenci tego kierunku staną się wysokiej klasy specjalistami, którzy mogą podjąć pracę w sektorach takich, jak:

  • przemysł stoczniowy i morski
  • przemysł petrochemiczny
  • przemysł farmaceutyczny i spożywczy
  • przemysł wydobywczy i przetwórczy
  • wszystkie inne dziedziny przemysłu
Jakie uczelnie oferują kierunek Korozja
W których miastach można studiować Korozja

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 215
Komentarze (0)
No comments found