Mechaniczna inżynieria tworzyw

Kierunek Mechaniczna inżynieria tworzyw jest realizowany na stacjonarnych 7-semestralnych studiach inżynierskich.

Podczas studiów słuchacze poznają zagadnienia dotyczące własności intelektualnej, BHP, ergonomii, psychologii, filozofii, elementy prawa, socjologii. Inne przedmioty to: matematyka i fizyka inżynierska, grafika numeryczna, technologia informacyjna, systemy jakości, podstawy konstrukcji maszyn, itd.

Na kolejnych semestrach pojawią się przedmioty kierunkowe związane z mechaniczną inżynierią tworzyw. Dotyczą one w szczególności: podstaw przetwórstwa tworzyw polimerowych, technologii wytwarzania, maszyn i narzędzi do przetwórstwa tworzyw, projektowania wytworów z tworzyw, technologii obróbki metali, systemu CAD/CAM.

Przedmioty specjalnościowe na Mechanicznej inżynierii tworzyw obejmują m.in. tworzywa konstrukcyjne, specjalne i kompozytowe, materiały polimerowe stosowane w mechatronice, komputerowe wspomaganie konstruowania i wytwarzania CAE w przetwórstwie tworzyw, projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji narzędzi, recyklingu materiałów oraz zarządzaniu środowiskiem i ekologią.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found