Mechanika pojazdów i maszyn roboczych

Mechanika pojazdów i maszyn roboczych to studia techniczne, które mają na celu dostarczenie absolwentom obszernej wiedzy specjalistycznej z zakresu budowy maszyn roboczych i pojazdów.

Kierunek ten wyrabia umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowo wspomaganego procesu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu.

Jakie kompetencje zyskasz po kierunku Mechanika pojazdów i maszyn roboczych?

Program kształcenia dla opisywanych studiów zakłada, że absolwenci będą potrafili:

  • wykorzystując wiedzę z zakresu mechaniki, projektować elementy lub zespoły maszyn i pojazdów z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod i narzędzi do projektowania, uwzględniając cechy materiałów konstrukcyjnych oraz proces technologiczny;
  • przeprowadzić analizę naprężeń i odkształceń w elementach konstrukcyjnych maszyn i pojazdów posługując się metodami wytrzymałości materiałów oraz metodami numerycznymi.

Gdzie i jaka praca po Mechanice pojazdów i maszyn roboczych?

Na absolwentów czeka praca w takich obszarach zatrudnienia, jak:

  • przemysł motoryzacyjny
  • przemysł maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskieg
  • firmy z innych gałęzi gospodarki (transport samochodowy i kolejowy, energetyka, lotnictwo);
  • praca związana z projektowaniem, produkcją, obsługą i nadzorem maszyn i pojazdów.
Jakie uczelnie oferują kierunek Mechanika pojazdów i maszyn roboczych
Total 1 item.
W których miastach można studiować Mechanika pojazdów i maszyn roboczych

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found