Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Kierunek Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych ma na celu wyposażyć studentów w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki i elektrotechniki, informatyki, inżynierii sterowania i analizy sygnałów.

Jaką wiedzę zyskasz po kierunku Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych?

Program studiów obejmuje programowalne urządzenia i systemy elektromechaniczne z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujące z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych.

Istotną cechą urządzeń mechatronicznych jest zdolność do wiernego przetwarzania informacji przekazywanej w formie sygnałów (elektrycznych, mechanicznych, optycznych, biologicznych i innych) oraz wysoki stopień automatyzacji.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie potrafił:

  • zastosować podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz technik pomiarów i analizy sygnałów;
  • integrować tą wiedzę w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i pojazdów.

Gdzie praca po kierunku Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych?

Potencjalne miejsca zatrudnienia po ukończeniu studiów to:

  • przemysł motoryzacyjny
  • przemysł automatyki i sterowania
  • przemysł robotyki
  • przemysł maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskiego
  • firmy z innych gałęzi gospodarki (transport samochodowy i kolejowy, energetyka, lotnictwo)
  • praca związana z projektowaniem, produkcją, użytkowaniem, obsługą i nadzorem.
Jakie uczelnie oferują kierunek Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
Total 1 item.
W których miastach można studiować Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found