Mikrobiologia stosowana

Studia na kierunku mikrobiologia stosowana dostarczają wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobnoustrojów, opartą na podstawach z nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych oraz technicznych.

Studenci przygotowywani są z zakresu chemii, biochemii, biotechnologii, anatomii, histologii, ekologii, genetyki, immunologii, epidemiologii oraz patologii. Zapoznają się z biologią środowiska wodnego i glebowego, podstawami przetwórstwa żywności, chorobami zakaźnymi człowieka i zwierząt oraz chorobami wirusowymi - grzybiczymi i bakteryjnymi roślin.

Na program studiów mikrobiologia stosowana składają się zajęcia praktyczne w laboratoriach, które przygotowują do pracy z najnowszą aparaturą diagnostyczną i badawczą. Dzięki badaniom laboratoryjnym studenci zapoznają się z cyklami diagnostycznymi w laboratoriach zajmujących się mikrobiologią lekarską, mikrobiologią żywności, mikrobiologią weterynaryjną oraz parazytologią.

Absolwent mikrobiologii stosowanej może podjąć pracę w laboratoriach farmaceutycznych, laboratoriach ochrony przyrody i środowiska, w różnego rodzaju laboratoriach mikrobiologicznych (szpitale, zakłady przetwórstwa żywności), zakładach higieny weterynaryjnej, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Mikrobiologia stosowana
W których miastach można studiować Mikrobiologia stosowana

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (0)
No comments found