Optoelektronika

Studia na kierunku Optoelektronika kształcą specjalistów w zakresie optycznego przetwarzania informacji, holografii, czujników światłowodowych, struktur optycznych, optyki nieliniowej. Osoba, która ukończy specjalność będzie przygotowana do podjęcia pracy przy projektach wykorzystujących nowoczesne techniki, np. informatykę optyczną.

W trakcie studiów na kierunku Optoelektronika przewidziano takie przedmioty, jak:

 • zagadnienia optyki stosowanej,
 • detekcja sygnałów optycznych,
 • czujniki optyczne,
 • podstawy optyki zintegrowanej,
 • urządzenia i systemy optoelektroniczne,
 • metody przetwarzania sygnałów optycznych i holografia,
 • elementy i układy optoelektroniczne,
 • elementy techniki światłowodowej,
 • optyczne techniki pomiarowe,
 • podstawy fotoniki,
 • komputerowe projektowanie układów,
 • współczesne systemy telekomunikacji optycznej.

Jaka praca po kierunku Optoelektronika?

Absolwent optoelektroniki jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, w których są produkowane układy i urządzenia elektroniczne, w firmach i instytucjach badawczych zajmujących się techniką laserową, optycznymi metodami pomiarowymi, telekomunikacją światłowodową, sensorami światłowodowymi, optyką zintegrowaną, systemami mikroopto-elektromechanicznymi MOEMS.

Jakie uczelnie oferują kierunek Optoelektronika

W których miastach można studiować Optoelektronika

No results found.

Komentarze (0)

No comments found