Papiernictwo i poligrafia

Papiernictwo to przemysł zajmujący się produkcją papieru.

Poligrafia jest dziedziną techniki zajmującą się procesami wytwarzania druku.

Studia na kierunku papiernictwo i poligrafia przekazuje wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych (np. technologia papiernictwa, maszyny papiernicze, maszyny poligraficzne, automatyzacja procesów poligraficznych) oraz przedmiotów ogólnych (np. elektronika, ekonomia i prawo pracy, mechanika, fizyka, chemia).

Studenci uczą się oceniać możliwości stosowania materiałów w papiernictwie i poligrafii, a także dobierać surowce i środki pomocnicze dla uzyskania produktu. Poznają metody przetwarzania i wytwarzania papieru oraz oceniają możliwość utylizacji.

Program kładzie duży nacisk na rozumienie budowy i działania maszyn papierniczych i poligraficznych. Obejmuje wiedzę na temat doboru parametrów pracy maszyn, optymalizowania pracy, monitoringu i oceny ich bieżącego stanu technicznego, modernizowania maszyn papierniczych i poligraficznych.

Student zdobywa wiedzę i kwalifikacje potrzebne do zatrudnienia w jednym z największych sektorów gospodarki światowej tj. w przemysłach papierniczym, przetwórczym i poligraficznym

Specjalności oferowane na kierunku papiernictwo i poligrafia:

  • maszyny i urządzenia papiernicze
  • przetwórcze i poligraficzne
  • technologia papiernictwa i poligrafii
  • specjalność nauczycielska

Absolwent papiernictwa i poligrafii jest przygotowany do pracy w: zakładach produkcyjnych: papierniczych, poligraficznych i pokrewnych, zakładach budowy i remontu maszyn oraz urządzeń papierniczych i poligraficznych, biurach projektowych, laboratoriach branżowych, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Jakie uczelnie oferują kierunek Papiernictwo i poligrafia

Total 2 items.

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Papiernictwo i poligrafia

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Komentarze (0)

No comments found