Pedagogika małego dziecka

Absolwent kierunku pedagogika małego dziecka kończąc studia powinien prezentować następujące kompetencje:

  • posiada wiedzę na temat miejsca pedagogiki małego dziecka w systemie nauk społecznych i dyscyplin pokrewnych oraz zna podstawową terminologię z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych i społecznych obejmującą wiedzę o dziecku w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego;
  • posiada wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych i kulturowo-społecznych uwarunkowań rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego;
  • zna wybrane psychologiczne teorie rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących rozwoju poznawczego, społeczno-emocjonalnego i moralnego dziecka w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego;
  • posiada wiedzę na temat współczesnych teorii kształcenia, wychowania i socjalizacji dzieci w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego oraz ich filozoficznych, historycznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw;
  • posiada wiedzę psychologiczno-pedagogiczną o dzieciach ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz wiedzę na temat zróżnicowania środowisk ich życia, specyfiki procesów w nich zachodzących oraz konsekwencji edukacyjnych;
  • potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w pracy z dziećmi w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego;
  • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi: opracowywanie wyników, formułowanie wniosków i opracowanie indywidualnych programów wspierania rozwoju dzieci w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego w zależności od zróżnicowanych potrzeb i możliwości edukacyjnych;
  • potrafi zaprojektować zajęcia wychowawcze i edukacyjne dla dzieci w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego, ocenić przydatność metod, środków, materiałów i dobrych praktyk do realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych;
  • podejmuje indywidualne i zespołowe działania na rzecz podnoszenia jakości pracy.
Jakie uczelnie oferują kierunek Pedagogika małego dziecka
Total 2 items.
W których miastach można studiować Pedagogika małego dziecka

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found