Rewitalizacja terenów zdegradowanych

Studia I i II stopnia na kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych mają na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, wyposażonych w wiedzę z zakresu procesów zachodzących w przyrodzie, znających przyczyny i skutki degradacji środowiska, zasady projektowania w skali urbanistycznej i metody oceny stopnia degradacji środowiska oraz jego rewitalizacji.

Studenci tego kierunku poznają formalno-prawne procedury planistyczne i środowiskowe oraz metody waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej, obiektów podziemnych, ich adaptacji dla współczesnych funkcji. Zdobędą wiedzę z zakresu budownictwa, z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań w architekturze. Poznają narzędzia ekonomiczno-finansowe niezbędne w procesie rewitalizacji.

Program studiów na kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych przewiduje, że absolwent będzie potrafił:

 • określić stopień degradacji środowiska za pomocą aparatury chemicznej w laboratoriach oraz biologicznych metod oceny toksyczności, a następnie opracowywać i zinterpretować wyniki badań,
 • wykonać analizę urbanistyczną i zaproponować możliwe wdrożenia projektowe,
 • posługiwać się regułami ścisłego, logicznego myślenia w analizie procesów fizycznych i technicznych oraz wykorzystać poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych,
 • ocenić walory infrastruktury przemysłowej, dobrać metody zabezpieczenia i konserwacji oraz określić optymalne kierunki adaptacji,
 • określić zasady budowy na terenach zdegradowanych,
 • wykonać prostą analizę ekonomiczno-finansową inwestycji rewitalizacyjnej oraz kosztorys projektowanych elementów zagospodarowania terenu,
 • określić potrzeby społeczne i uwzględnić je w procesie rewitalizacji,
 • pracować w interdyscyplinarnym zespole specjalistów w ramach realizacji inwestycji rewitalizacyjnych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych możecie podjąć pracę jako:

 • specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych,
 • laboranci i kadra naukowo-badawcza,
 • kierownicy projektu,
 • specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko,
 • analitycy finansowi,
 • obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji,
 • konsultanci ds. rewitalizacji

Absolwenci znajdą zatrudnienie w laboratoriach i instytucjach naukowo-badawczych, firmach realizujących usługi w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych, placówkach realizujących usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami, biurach projektowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, przedsiębiorstwach zajmujących się restrukturyzacją i rekultywacją kopalń, agencjach rozwoju przemysłu. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarcza z zakresu rewitalizacji.

Jakie uczelnie oferują kierunek Rewitalizacja terenów zdegradowanych
Total 1 item.
W których miastach można studiować Rewitalizacja terenów zdegradowanych

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (1)
 • RTZ.AGH

  Po więcej informacji na temat kierunku i studiów na AGH zapraszamy na Facebooka: https://www.facebook.com/RTZ.AGH !
  6/25/20