Rybactwo

Rybactwo, inaczej gospodarka rybacka, to zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody.

Składają się na nie: rybołówstwo, zabiegi mające na celu utrzymanie zasobów organizmów wodnych, chów i hodowla ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych.

Studenci otrzymują gruntowną wiedzę pozwalającą na zrozumienie procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym. Przygotowują się z zakresu znajomości środowiska wodnego jako bazy produkcyjnej, ichtiofauny, warunków i sposobów eksploatacji ryb w wodach śródlądowych, chowu i hodowli ryb oraz ochrony środowiska wodnego.

Rybactwo umożliwia zaznajomienie się z tematem ochrony i rekultywacji środowiska lądowego i środowisk wodnych. Inne umiejętności zdobywane w trakcie studiów: sprawność w biegłym posługiwaniu się środkami informatycznymi (w szczególności dotyczy to kontroli i sterowania procesami technologicznymi w produkcji rybackiej), posługiwanie się rachunkiem ekonomicznym, znajomość praw rynku i nowoczesnego marketingu w gospodarce rybnej.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • akwakultura i akwarystyka
 • akwakultura i ekoturystyka
 • biotechnologia rybacka, ichtiologia
 • oceanografia rybacka
 • ochrona hydrosfery
 • ochrona środowiska wodnego
 • ochrona wód
 • rybactwo śródlądowe

Absolwenci kierunku gospodarka rybacka mogą szukać zatrudnienia w organach samorządowych i rządowych związanych z rolnictwem i rybołówstwem, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, sektorze prywatnej gospodarki stawowej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Rybactwo
Total 2 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,
W których miastach można studiować Rybactwo

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (1)
 • Absolwent

  Nie polecam i jednocześnie przestrzegam! Uwaga to nie są studia!
  6/28/19