Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym to kierunek interdyscyplinarny realizowany w dwóch uczelniach akademickich – Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Politechnice Warszawskiej.

Zakres kształcenia łączy wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych i technicznych. Rozbudowane moduły edukacyjne obejmujące zagadnienia rolnictwa precyzyjnego uzupełnione zostały o wiedzę z zakresu mechatroniki.

Kierunek jest odpowiedzią na szybko rosnące zapotrzebowanie gospodarki na specjalistów potrafiących konstruować i obsługiwać układy mechatroniczne w rozbudowanych systemach rolnictwa precyzyjnego.

Absolwenci kierunku Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym posiadają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki zaimplementowanej dla potrzeb technologii rolnictwa precyzyjnego. Są przygotowani do projektowania i obsługi urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym, ze szczególnym naciskiem na monitorowanie i zarządzanie zmiennością parametrów gleby, roślin uprawnych, produkcji zwierzęcej; wykorzystania technologii teledetekcji oraz przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych stosowanych w systemach produkcji roślinnej; obsługi sprzętu mechanicznego, informatycznego, elektrycznego, elektronicznego, optoelektronicznego na etapie jego eksploatacji oraz przygotowania do wykorzystania w różnych warunkach produkcji.

Absolwenci Systemów Mechatronicznych w Rolnictwie Precyzyjnym mogą podjąć pracę:

 • biurach konstrukcyjnych i ośrodkach badawczo-rozwojowych producentów urządzeń automatyki, wykorzystywanych w maszynach rolniczych,
 • przedsiębiorstwach świadczących usługi serwisowe kompletowania systemów telematycznych dla rozwiązań wykorzystywanych w obszarze produkcji przyrodniczej,
 • przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym,
 • stacjach serwisowych i diagnostycznych,
 • jednostkach świadczących usługi z zakresu technik rolnictwa precyzyjnego,
 • sektorze firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa,
 • korporacjach rolniczych lub specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
 • firmach i organizacjach wspierających modernizację rolnictwa,
 • ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych,
 • ośrodkach doradztwa rolniczego jako konsultant wdrażania rolnictwa precyzyjnego,
 • izbach rolniczych,
 • administracji samorządowej i gospodarczej.
Jakie uczelnie oferują kierunek Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym
No results found.
W których miastach można studiować Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym
No results found.
Komentarze (0)
No comments found