Tłumaczenie ustne

Kierunek tłumaczenia ustne realizowany jest w zakresie:

 • języka francuskiego z językiem angielskim
 • języka francuskiego z językiem niemieckim
 • języka niemieckiego z językiem angielskim
 • języka niemieckiego z językiem francuskim.

Studia mają na celu wykształcić specjalistów posiadających przygotowanie do pracy tłumacza ustnego, wykonującego tłumaczenia:

 • a vista
 • środowiskowe
 • symultaniczne
 • konsekutywne.

Studenci poznają zasady i techniki przekładu. Rozwijają swoje kompetencje językowe.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Tłumaczenie ustne

Istotnym kryterium wyboru kierunku jest znajomość języka kierunkowego (weryfikowana w trakcie rekrutacji).

Studia są dobrym wyborem są dla osób komunikatywnych, posiadających predyspozycje językowe, swobodę wypowiedzi. Potrafiących pracować w stresie, umiejących reagować w sytuacjach niestandardowych i nieprzewidzianych.

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

Program kształcenia studentów na kierunku Tłumaczenie ustne

W programie studiów przewidziane są praktyki krajowe i międzynarodowe realizowane w biurach tłumaczeń, firmach czy instytucjach.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Tłumaczenie ustne

Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka obcego oraz wiedzę na temat odpowiadającego mu obszaru kulturowego.

Perspektywy pracy po kierunku Tłumaczenie ustne

Absolwenci przygotowani są do pracy tłumacza ustnego.

Posiadane kompetencje mogą wykorzystać w:

 • biurach tłumaczeń
 • wydawnictwach
 • dyplomacji
 • korporacjach międzynarodowych
 • instytucjach międzynarodowych.
Opinie o kierunku Tłumaczenie ustne

Dowiedzcie się więcej na temat pracy tłumacza symultanicznego:

Kierunki pokrewne do kierunku Tłumaczenie ustne
Jakie uczelnie oferują kierunek Tłumaczenie ustne
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Tłumaczenie ustne

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found