Winogrodnictwo i enologia

Studia na kierunku Winogrodnictwo i Enologia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym magisterskim.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera. Profil kształcenia opiera się dyscyplinach: rolnictwo, ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia.

Winogrodnictwo to dział ogrodnictwa zajmujący się uprawą winorośli i produkcją winogron. Zadaniem winogrodnika jest właściwy dobór odmiany winorośli do siedliska, założenie i pielęgnacja winnicy - ochrona przed chorobami i szkodnikami, nawożenie i nawadnianie krzewów, ich cięcie i formowanie, monitorowanie rozwoju owoców i wyznaczenie optymalnego terminu zbioru.

Z kolei enologia zajmuje się przetwórstwem winogron, sztuką wytwarzania win gronowych, opisem ich właściwości, kontrolą jakości i marketingiem.

Student oprócz wiedzy teoretycznej zdobywa także umiejętności w czasie praktyk realizowanych w naszej uniwersyteckiej winnicy i winiarni. Poznaje wszelkie etapy produkcji od „pola do stołu”. Uzupełnieniem są wyjazdy studyjne do winnic produkcyjnych w Polsce i za granicą, gdzie studenci zapoznają się z problemami winiarstwa w różnych rejonach produkcyjnych.

Dzięki tak wszechstronnemu przygotowaniu, absolwenci są przygotowani do rozpoczęcia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, do podjęcia pracy jako osoby zarządzające, względnie doradcy w winnicach i winiarniach. Mogą także pracować w laboratoriach analitycznych zajmujących się oceną win/żywności oraz firmach dystrybucyjnych, zajmujących się sprzedażą i marketingiem wina. Ze względu na swoje kompetencje będą poszukiwani jako doradcy - sommelierzy w hotelarstwie i gastronomii.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na zaprojektowanie, założenie i prowadzenie nowoczesnej winnicy oraz winiarni.

Będzie potrafił wybrać i wykorzystać nowoczesne metody analityczne do oceny jakości winogron, moszczy oraz gotowych win. Pozna przepisy prawne i podatkowe regulujące produkcję winiarską w Polsce. Zyska wiedzę o substancjach biologicznie czynnych zawartych w winogronach, pozna ich korzystne oddziaływanie w diecie na organizm człowieka i zwierząt. Jednocześnie będze świadomy możliwego oddziaływania toksycznego, czy też interakcji z lekami.

Absolwent kierunku Winogrodnictwo i Enologia zna mikrobiologię przemysłową, jest w stanie samodzielnie przeprowadzić proces winifikacji, stabilizację win, unikając błędów prowadzących do chorób i wad wina. Potrafi zarządzać jakością uzyskanych win.

Dzięki rozszerzonej wiedzy na temat neuroenologii, analizy sensorycznej oraz food-pairingu będzie mógł doradzać jako sommelier przy wyborze win w sektorze HoReCa, enoturystyce i firmach zajmujących się sprzedażą i dystrybucją win.

Posiadając rozległe kompetencje miękkie (z zakresu komunikacji w branży winiarskiej) oraz wysokospecjalistyczne (technologia uprawy winorośli i enologia) może z powodzeniem wykorzystać je we własnej działalności gospodarczej, jak również w działalności doradczej przy zakładaniu oraz prowadzeniu winnic i winiarni.

Dla kogo studia na kierunku Winogrodnictwo i enologia

To propozycja dla tych kandydatów, którzy widzą swoją przyszłość zawodową w branży spożywczej, produkcyjnej, żywnościowej, z naciskiem na sektor winiarski.

Program kształcenia studentów na kierunku Winogrodnictwo i enologia

Przedmioty objęte planem studiów magisterskich podzielone są na następujące grupy:

przedmioty kształcenia ogólnego: komunikacja w branży winiarskiej, podstawy biznesu, doradztwo i rzeczoznawstwo, język obcy, statystyka i doświadczalnictwo, sztuka pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych;

przedmioty kierunkowe: winogrodnictwo, choroby i szkodniki winorośli, mikrobiologia winiarska, winifikacja, analityka laboratoryjna w enologii, chemia wina, substancje aktywne w produktach naturalnych, zdrowotne aspekty wina, interakcje leków z etanolem, neuroenologia, praktikum I (technologia uprawy winorośli - winnica), praktikum II (enologiczne - winiarnia), wyjazd studyjny, seminarium dyplomowe;

przedmioty do wyboru: seminarium (winogrodnicze/enologiczne), praktyka dyplomowa, praca magisterska, wirusologia, fizjologia stresu, diagnostyka potrzeb żywieniowych roślin, herbologia, polimery w ogrodnictwie, ekologiczne metody ochrony roślin, przechowalnictwo owoców, rośliny użytkowe w agroturystyce, pestycydy i techniki ochrony roślin, żywność funkcjonalna i suplementy diety, analiza sensoryczna wina, regionalizm dziedzictwa kulturowego Polski i Europy, kultura studencka

seminaria dyplomowe: seminarium winogrodnicze, seminarium enologiczne, i praca magisterska;

praktyka dyplomowa.

Studia II stopnia obejmują łącznie 918 godzin dydaktycznych.

Przedmioty kształcenia ogólnego obejmują 168 godzin. Obowiązkowe przedmioty realizowane są w wymiarze 750 godzin. Przedmioty do wyboru realizowane są w czasie 300 godzin. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy magisterskiej obejmuje 60 godzin. Praktyka dyplomowa obejmuje 160 godzin.


Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Winogrodnictwo i enologia

Uczelnie o profilu rolniczym, biologicznym, przyrodniczym najwyżej cenią wyniki egzaminu maturalnego z rozszerzonej biologii oraz chemii.

Szczegółowe wymagania dotyczące naboru sprawdzajcie zawsze na stronach www Uczelni w zakładkach; Rekrutacja, Kandydat.

Perspektywy pracy po kierunku Winogrodnictwo i enologia

Potencjalne miejsca pracy to:

 • laboratoria analityczne
 • firmy dystrybuujące wino
 • działy marketingu i sprzedaży związane z branżą wina
 • zakłady produkujące wino, winnice, winiarnie
 • sommelierzy w hotelarstwie i gastronomii
 • własna działalność gospodarcza oparta na produkcji, dystrybucji, sprzedaży win


Kierunki pokrewne do kierunku Winogrodnictwo i enologia
Jakie uczelnie oferują kierunek Winogrodnictwo i enologia
W których miastach można studiować Winogrodnictwo i enologia

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 515
Komentarze (1)
 • coś dla mnie

  czyli w przyszłości mogę być drugim Markiem Kondratem? albo Stingiem z winnicą w Toskanii?
  12/16/19