Zarządzanie techniką

Absolwent studiów Zarządzanie techniką otrzyma szeroki zakres wiedzy z zakresu nauk technicznych, biologicznych, przyrodniczych i ekonomicznych.

Znając narzędzia informatyczne będzie atrakcyjnym absolwentem dla biznesu, przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, administracji samorządowej, średnich i wyższych szkół zawodowych, firm doradczych.

Po ukończeniu studiów można podjąć następującą pracę:

  • prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie projektowania, produkowania, sprzedaży maszyn budowlanych, leśnych, do prac melioracyjnych, do prac komunalnych itp.;
  • prowadzenie przedsiębiorstwa doradztwa technicznego w zakresie doboru maszyn, wyceny wartości, badania rynku maszyn na potrzeby producentów maszyn;
  • samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie świadczenia usług maszynowych (usługi z operatorem, wypożyczalnia maszyn, serwis fabryczny producenta, warsztaty naprawcze itp.);
  • samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie organizacji i prowadzenia ośrodków szkolenia operatorów maszyn na potrzeby uzyskania przez nich odpowiednich uprawnień wymaganych odrębnymi przepisami;
  • w przedsiębiorstwie produkcyjnym / handlowym: specjalista (menedżer) nadzorujący procesy produkcji, promocji, organizacji sprzedaży, organizacji napraw i wypożyczania maszyn w projektach unijnych:
  • specjalista (menedżer) w zakresie konsultingu, przygotowania projektu, prowadzenia projektu, rozliczania projektu;
  • w administracji samorządowej: specjalista (dyrektor, kierownik zespołu ds. zarządzania kryzysowego), przygotowanie i zabezpieczanie wyposażenia technicznego w zakresie zarządzania kryzysowego;
  • w szkolnictwie zawodowym: nauczyciel zawodu w szkolnictwie zawodowym, średnim; nauczyciel akademicki w wyższej szkole zawodowej w zakresie organizacji,przygotowania materiałów dydaktycznych, itp.
Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie techniką
No results found.
W których miastach można studiować Zarządzanie techniką
No results found.
Komentarze (0)
No comments found