żywienie zwierząt

Studia magisterskie (II stopnia) na kierunku Żywienie zwierząt kształcą wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie zaspokajania potrzeb pokarmowych zwierząt.

Ta propozycja edukacyjna skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach zootechnika lub rolnictwo z tytułem zawodowym inżyniera, którzy są przygotowani do kontynuacji kształcenia w obszarze nauk rolniczych.

Program kierunku Żywienie zwierząt uwzględnia kształcenie przemienne równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych na uczelni oraz praktyk i staży zawodowych odbywanych w wytwórniach pasz.

Czego uczą się studenci?

Aby proces zapewnienia pożywienia zwierzętom był optymalny, potrzebna jest znajomości ich fizjologii, procesów biochemicznych oraz bilansowania składu pasz, technologii ich wytwarzania i zróżnicowanych systemów stosowanych w szeroko pojętej produkcji zwierzęcej.

W realizacji procesu kształcenia na kierunku Żywienie zwierząt uwzględniono realne zapotrzebowanie na rynku dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw rolnych, wytwórni pasz, producentów dodatków paszowych oraz podmiotów świadczących usługi doradcze i eksperckie na rzecz produkcji zwierzęcej.

Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, podczas których może się zetknąć z odczynnikami chemicznymi, surowcami paszowymi, zwierzętami i materiałami pochodzenia odzwierzęcego lub materiałem biologicznym. Skierowanie na badania lekarskie otrzymuje kandydat wraz z zaświadczeniem o wpisaniu na listę studentów.

Gdzie i jaka praca po kierunku Żywienie zwierząt?

Absolwenci opisywanego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach, jak:

  • Wytwórnie pasz oraz premiksów paszowych
  • Producenci dodatków paszowych
  • Przedsiębiorstwa rolne
  • Ośrodki doradcze oraz instytucje naukowo-badawcze
  • Własna działalność doradcza i ekspercka
Jakie uczelnie oferują kierunek żywienie zwierząt
W których miastach można studiować żywienie zwierząt

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found