Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

uczelnia publiczna, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, (+12) 662 60 14, rekrutacja@up.krakow.pl

Kalendarz akademicki - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studia stacjonarne

Semestr zimowy

1 października 2023 – 25 lutego 2024

zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2 października 2023 – 21 grudnia 2023, 3 stycznia 2024 – 28 stycznia 2024

uroczysta inauguracja roku akademickiego (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 16 października 2023

ferie zimowe (przerwa świąteczna) 22 grudnia 2023 – 2 stycznia 2024

zajęcia prowadzone w formie zdalnej, w trybie synchronicznym 3 stycznia 2024 – 5 stycznia 2024

zimowa sesja egzaminacyjna 29 stycznia 2024 – 7 lutego 2024

przerwa międzysemestralna 8 lutego 2024 – 14 lutego 2024

poprawkowa sesja egzaminacyjna 15 lutego 2024 – 21 lutego 2024

dodatkowe dni wolne 2 listopada 2023 – 3 listopada 2023, 22 lutego 2024 – 25 lutego 2024

Semestr letni

26 lutego 2024 – 30 września 2024

zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 26 lutego 2024 – 27 marca 2024, 3 kwietnia 2024 – 23 czerwca 2024

ferie wiosenne (przerwa świąteczna) 28 marca 2024 – 2 kwietnia 2024

Święto Uczelni 10 maja 2024

dodatkowe dni wolne 2 maja 2024, 31 maja 2024

letnia sesja egzaminacyjna 24 czerwca 2024 – 3 lipca 2024, centralny egzamin z języka obcego dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia: 24 czerwca 2024

wakacje letnie 4 lipca 2024 – 30 września 2024

praktyki przewidziane w planie studiów 4 lipca 2024 – 30 września 2024

poprawkowa sesja egzaminacyjna 2 września 2024 – 11 września 2024

okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku 2023/2024 12 września 2024 – 30 września 2024

Organizację roku akademickiego 2023/2024 na studiach niestacjonarnych ustalają dyrektorzy instytutów.

Kalendarz akademicki - informacje ogólne

Organizacja roku akademickiego 2023_2024

Rok akademicki na polskich uczelniach dzieli się z dwa semestry: semestr zimowy oraz semestr letni. Dokładny czas trwania oraz organizacja roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, są określone w uczelnianych regulaminach studiów.

Semestr zimowy zazwyczaj rozpoczyna się na początku października i kończy w połowie lutego. W pierwszym tygodniu zajęć na każdej uczelni odbywa się inauguracja roku akademickiego, w której biorą udział przedstawiciele poszczególnych roczników, kadra naukowa, władze uczelni. W grudniu przypada przerwa na Święta Bożego Narodzenia. Sesja egzaminacyjna trwa zwykle dwa lub trzy tygodnie, począwszy od stycznia.

Semestr letni rozpoczyna się w połowie lutego, a kończy w czerwcu. W trakcie semestru letniego studenci mają około tygodniową przerwę na czas Świąt Wielkanocnych. Letnie wakacje trwają zazwyczaj trzy miesiące od początku lipca do końca września, ale tylko dla tych studentów, którzy zdali wszystkie egzaminy w letniej sesji egzaminacyjnej. Ci, którym nie udało się zdać egzaminów, przystępują do nich ponownie we wrześniu. To oznacza, że de facto sesja egzaminacyjna letnia kończy się dla każdego studenta w innym terminie, w zależności od ustaleń z wykładowcami oraz wyników zaliczeń. Sesja egzaminacyjna poprawkowa na polskich uczelniach odbywa się we wrześniu.

Dni wolne w kalendarzu akademickim

 • 1 listopada — Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości
 • 6 stycznia — Święto Trzech Króli
 • 1 maja — Święto Pracy
 • 3 maja — Święto Konstytucji 3 Maja
 • 16 czerwca — Boże Ciało

Często zdarza się, że władze uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim lub na jego prośbę decydują się na dodatkowy dzień wolny od zajęć. Przykładem może być Dzień Zaduszny 2 listopada. Podobnie w sytuacji, gdy święto przypada w czwartek lub w poniedziałek, decyzją Rektora może być przedłużony weekend, co szczególnie doceniają studenci z odległych zakątków, odwiedzający rodzinne strony).

Sprawdź, jak Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie organizuje plan zajęć, terminy sesji, przerwy świąteczne w bieżącym roku akademickim.

Indywidualne harmonogramy zajęć / sesji

Organizacja nauki w poszczególnych semestrach na różnych uczelniach zależy od liczby godzin do wypracowania na danym kierunku oraz od dni wolnych przypadających w konkretnych miesiącach. Szczegółowe ustalenia tworzone są na podstawie sugestii studentów w porozumieniu z samorządem studenckim.

Osobną kwestią jest organizacja siatki wykładów i ćwiczeń dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Grupy stacjonarne mają zajęcia w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, choć w wielu przypadkach możliwe jest skumulowanie przedmiotów w trzy lub cztery dni. Grupy niestacjonarne (zaoczne) odbywają zajęcia w formie tzw. zjazdów, które na większości uczelni organizowane są co dwa tygodnie w weekendy. Dlatego organizacja roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych różni się terminami sesji egzaminacyjnych i poprawkowych, w zależności od danego kierunku.

Reasumując, terminy zajęć i harmonogramy sesji dla studentów nie są ustalane na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych „na sztywno”, choć trzymają się dwusemestralnego szablonu. Mogą się różnić w zależności od kierunku, wydziału, specyfiki i trybu kształcenia.

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Zamojska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku