Afrykanistyka

Afrykanistyka to studia w zakresie kultur i języków Afryki. Program obejmuje naukę jednego z języków afrykańskich oraz zespołu zagadnień filologiczno-kulturowych związanych z danym obszarem językowym i z Afryką jako całością.

Celem kształcenia na tym kierunku jest posługiwanie się przez studenta językiem afrykańskim w sposób umożliwiający swobodną komunikację. Studenci afrykanistyki zdobywają wiedzę na temat regionu od starożytności do czasów współczesnych. Poznają kulturę Afryki, literaturę i sztukę. Zaznajamiają się z historią regionów afrykańskich i religiami, które opanowały ten kontynent.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku Afrykanistyka

Absolwent odznacza się wysokim poziomem wykształcenia humanistycznego i posiada przygotowanie merytoryczne w zakresie kultury wybranego regionu Afryki. Jest specjalistą w zakresie literatury regionu, sztuki, historii i religii.

Ma opanowany język na poziomie umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. Po ukończeniu studiów może pracować w instytucjach upowszechniania kultury oraz w administracji publicznej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Afrykanistyka

Total 2 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

W których miastach można studiować Afrykanistyka

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Komentarze (1)

  • megaaa ciekawy kierunek studiów, polecam każdemu kto interesuje się światem a szczególnie kulturą, sztuką i językami krajów afrykańskich
    10/16/14