Analityka chemiczna i spożywcza

Na kierunku Analityka chemiczna i spożywcza poznasz najnowsze trendy we współczesnej analityce w zakresie stosowania poszczególnych procedur i technik analitycznych w praktyce m.in. nowoczesne techniki analityczne, rozwój oraz zastosowanie nowych procedur analitycznych, zagadnienia transportu próbek i obróbki wstępnej próbek środowiskowych, walidacji i kalibracji urzą- dzeń pomiarowych, kontrola procesów on-line, organizacja i praca laboratorium spełniającego wymogi dobrych praktyk laboratoryjnych.

Specjalność: ANALITYKA ŚRODOWISKA

Wybierając tę specjalność poszerzysz wiedzę o ochronę, monitoring i analizę środowiska, analitykę powietrza atmosferycznego, odpadów przemysłowych, środków powierzchniowo-czynnych oraz kąpieli galwanicznych i właściwości powłok.

Specjalność: ANALITYKA ŻYWNOŚCI

Wybierając tę specjalność poznasz podstawy technologii żywności, analizę surowców i ocenę produktów przemysłu spożywczego, podstawy analizy sensorycznej, chemię i mikrobiologię żywności oraz systemy zarządzania jakością żywności.

Perspektywy pracy po kierunku Analityka chemiczna i spożywcza

Po ukończeniu studiów możesz pracować w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, włókienniczego, w laboratoriach małych firm produkcyjnych czy laboratoriach jednostek badawczo-rozwojowych, jak również w laboratoriach analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych.

Ponadto, absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach kontrolno-pomiarowych, laboratoriach urzędów i instytucji zajmujących się kontrolą i badaniem żywności oraz ochroną środowiska (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), a także stacjach sanitarno-epidemiologicznych i Państwowej Inspekcji Handlowej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Analityka chemiczna i spożywcza
W których miastach można studiować Analityka chemiczna i spożywcza

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161
Komentarze (0)
No comments found