Analiza danych - big data

Studia drugiego stopnia na kierunku analiza danych - big data kształcą specjalistów w zakresie pozyskiwania danych z różnych źródeł oraz ich analizy.

Kierunku analiza danych - big data wyposaża absolwentów w zaawansowaną wiedzę, kompetencje i umiejętności techniczne z zakresu informatyki, matematyki i statystyki. Pozwala zgłębić tajniki wiedzy związanej z programowaniem.

Perspektywy pracy po studiach analiza danych - big data

Absolwenci tego kierunku będą gotowi do podjęcia zatrudnienia na stanowisku specjalisty zaawansowanej analizy danych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych, administracji publicznej oraz centrach badawczych wyspecjalizowanych w zaawansowanej analityce danych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Analiza danych - big data

W których miastach można studiować Analiza danych - big data

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 587

Komentarze (0)

No comments found