Analiza danych - big data

Studia drugiego stopnia na kierunku analiza danych - big data kształcą specjalistów w zakresie pozyskiwania danych z różnych źródeł oraz ich analizy.

Kierunku analiza danych - big data wyposaża absolwentów w zaawansowaną wiedzę, kompetencje i umiejętności techniczne z zakresu informatyki, matematyki i statystyki. Pozwala zgłębić tajniki wiedzy związanej z programowaniem.

Perspektywy pracy po studiach analiza danych - big data

Absolwenci tego kierunku będą gotowi do podjęcia zatrudnienia na stanowisku specjalisty zaawansowanej analizy danych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych, administracji publicznej oraz centrach badawczych wyspecjalizowanych w zaawansowanej analityce danych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 2 rekordy.
00-901 Warszawa , pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
+48 (22) 656 71 89,
02-554 Warszawa , al. Niepodległości 162
+48 (22) 564 98 58,

Komentarze (0)

Brak komentarzy