Antropologia historyczna

Absolwenci kierunku antropologia historyczna po ukończeniu studiów zdobędą ugruntowaną wiedzę historyczną w nowoczesnym ujęciu, wiedzę o upowszechnianiu i promocji nauk historycznych w oparciu o nowoczesne środki przekazu (film, reportaże historyczne, strony WWW., czasopisma internetowe, mediateki), rozumienie procesu dziejowego w perspektywie tzw. długiego trwania historii, umiejętność pracy w zespole integracji środowiskowej i międzykulturowej (promotor miejsc pamięci i tradycji, menadżer nauki, lider zespołów edukacyjnych).

Posiadać będą kompetencje umożliwiające pracę w wydawnictwach, portalach internetowych, instytucjach międzynarodowych, fundacjach i stowarzyszeniach lokalnych, regionalnych, towarzystwach kulturalnych, organizacjach pożytku publicznego, instytucjach pozarządowych, placówkach oświatowych, centrach kultury regionalnej i międzynarodowej.

Jeśli uzyskają dodatkowo uprawnienia pedagogiczne, będą mogli również pracować w szkole jako nauczyciele historii oraz wiedzy o kulturze. Ponadto zdobędą kompetencje umożliwiające pracę w reklamie – w organizacjach ochrony dziedzictwa historycznego, tradycji i środowiska; w instytucjach etnograficznych, skansenach, placówkach etnologicznych, współpracować z muzeami, salonami wystawowymi, centrami kultury, galeriami sztuki dawnej.

Studia na kierunku antropologia historyczna gwarantują absolwentom kompetencje niezbędne do współpracy w ramach międzynarodowych programów naukowych i kulturalnych w obszarze szeroko rozumianej humanistyki.

Jakie uczelnie oferują kierunek Antropologia historyczna
Total 2 items.
W których miastach można studiować Antropologia historyczna

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291
Komentarze (0)
No comments found