Automatyka i sterowanie robotów

Studia na kierunku Automatyka i sterowanie robotów kładą szczególny nacisk na rozwój wiedzy i umiejętności w tworzeniu algorytmów sterowania i programowaniu robotów. Program nauczania na tych studiach technicznych oparty jest o nowoczesne formy kształcenia, w tym eksperyment. Jednocześnie studenci mają możliwość udzielania się w kołach naukowych z gwarancją sukcesów w tej działalności.

We współczesnym świecie automatyka jest niemal wszechobecna i to w każdej gałęzi gospodarki: w przemyśle, transporcie, energetyce, medycynie, rolnictwie, systemach zarządzania, itd. Rynek potrzebuje wysokiej klasy specjalistów w tym zakresie. Dlatego inżynierowie kierunku Automatyka i sterowanie robotów mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia. Dzięki ich pracy z zakresu zastosowania systemy zrobotyzowane, które pozwalają na odciążenie pracowników, podnoszą wydajność i poprawiają jakość produktów.

Po ukończeniu studiów na kierunku Automatyka i sterowanie robotów uzyskasz tytuł inżyniera.

Wymagania rekrutacyjne na kierunku Automatyka i sterowanie robotów

W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są wyniki egzaminu maturalnego. Przedmioty kwalifikacyjne to: matematyka, język obcy, chemia lub fizyka o wyboru. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Jaka praca po kierunku Automatyka i sterowanie robotów?

Absolwenci opisywanego kierunku studiów są przygotowani do pracy we wszystkich zakładach przemysłowych i instytucjach wdrażających nowoczesne technologie, w których sterowanie automatyczne staje się nieodzownym elementem, warunkującym konkurencyjność gospodarki.

Zatrudnienie znajdą w zawodach takich, jak:

  • inżynier utrzymania ruchu,
  • automatyk,
  • robotyk,
  • projektant systemów automatyki,
  • projektant systemów informatycznych
  • własna działalność gospodarcza
Jakie uczelnie oferują kierunek Automatyka i sterowanie robotów
W których miastach można studiować Automatyka i sterowanie robotów

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found