Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

Student kierunku bioinżynieria w produkcji zwierzęcej uzyska podstawową wiedzę z zakresu zoologii, botaniki, ekologii, chemii i biofizyki. Pozna zagadnienia budowy, fizjologii i biochemii organizmów żywych, w tym także drobnoustrojów.

Obok przedmiotów kierunkowych, takich jak genetyka i metody hodowlane, podstawy agronomii, rozród i biotechnologia zwierząt, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego w zależności od specjalności słuchacze otrzymają ofertę przedmiotów specjalnościowych, m.in. bioinformatykę, podstawy embriologii i transplantologii, biobezpieczeństwo produkcji zwierzęcej, bioinżynierię w produkcji pasz, organizację laboratoriów biologicznych, dozymetrię i cytogenetykę itp.

Absolwent kierunku Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej będzie przygotowany do prowadzenia chowu i hodowli zwierząt według najnowszych technik i technologii z zachowaniem dobrostanu i biobezpieczeństwa produktów. W ramach specjalności metody analityczne w produkcji zwierzęcej posiądzie wiedzę i umiejętności w zakresie bioinżynierii pasz, toksykologii itp. Absolwent będzie konkurencyjny na rynku pracy dzięki znajomości metod biotechnologii w hodowli i produkcji pasz, genetyki molekularnej, embriologii, ale także zasad certyfikacji i systemów jakości.

Perspektywy pracy po kierunku bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

Potencjalne miejsca zatrudnienia to: wytwórnie pasz, ośrodki hodowli zwierząt, wielko- i drobno-towarowe fermy zwierząt, administracja rządowa i samorządowa, nadzór hodowlany, służby inseminacyjne. Absolwent przygotowany jest także do prowadzenia własnego gospodarstwa lub działalności gospodarczej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found