Biotechnologia stosowana roślin

Biotechnologia stosowana roślin pozwala na zdobycie profesjonalnej wiedzy z biotechnologii roślin w zakresie nowych technologii i technik wykorzystywanych do rozmnażania roślin in vitro, w hodowli i produkcji roślin użytkowanych rolniczo: w tym warzywnych, sadowniczych, ozdobnych, a także w ochronie zdrowia, w przemyśle kosmetycznym, w ochronie roślin i w ochronie środowiska. Studia przeznaczone są dla osób ambitnych i lubiących wyzwania.

Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności w zakresie biotechnologicznych metod doskonalenia roślin uprawnych oraz produkcji roślinnej. Jest przygotowany do organizacji pracy w laboratoriach, przedsiębiorstwach oraz do kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z przepisami prawnymi dotyczącymi biotechnologii, ochrony własności intelektualnej, monitoringu produktów GMO oraz w odniesieniu do działalności gospodarczej. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych.

Ważną częścią programu kształcenia jest praktyka zawodowa, której celem jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania metod biotechnologicznych w praktyce rolniczej. Student może ją odbywać za granicą m.in. w ramach programów Erasmus.

Kierunek Biotechnologia stosowana roślin przygotowuje specjalistów do samodzielnej pracy:

  • w laboratoriach biotechnologicznych zajmująjych się hodowlą nowych odmian roślin,
  • w laboratoriach zajmujących się mikrorozmnażaniem roślin użytkowych,
  • w firmach hodowlano-nasiennych w kraju i zagranicą,
  • jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
  • w bankach genów,
  • jednostkach odpowiedzialnych za kontrolę materiałów nasiennych i szkółkarskich,
  • w placówkach użyteczności publicznej, administracji samorządowej i państwowej, usługach i doradztwie, w których jest wymagana wiedza z zakresu biotechnologii roślin.
Jakie uczelnie oferują kierunek Biotechnologia stosowana roślin
W których miastach można studiować Biotechnologia stosowana roślin

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 289
Komentarze (0)
No comments found