Coaching stylu życia

Studia na kierunku Coaching Stylu Życia to propozycja kształcenia magisterskiego, dedykowana absolwentom studiów I stopnia: psychologii, dietetyki, rekreacji i wychowania fizycznego.

Program studiów obejmuje dziedziny z zakresu:

  • prawidłowa dieta,
  • aktywność fizyczna
  • równowaga emocjonalna.

Słuchacze kierunku Coaching Stylu Życia będą mogli holistycznie zająć się swoimi klientami, być lepszym trenerem personalnym, lepszym rehabilitantem czy dietetykiem.

Częścią programu studiów kierunku Coaching Stylu Życia jest akredytowana ścieżka Approved Coaching Specific Training Hours w International Coach Federation (ACSTH ICF). To oznacza, że absolwenci tego kierunku otrzymają nie tylko dyplom ukończenia studiów magisterskich uczelni wyższej, ale również certyfikat ACSTH ICF, uprawniający do wykonywania zawodu coacha oraz pełne przygotowanie do podjęcia międzynarodowego egzaminu akredytacyjnego na profesjonalnego coacha ICF na poziomie ACC (Associate Certified Coach International Coach Federation). Trzon programu studiów został opracowany według międzynarodowych standardów ICF i jest zgodny z etyką profesjonalnego coachingu.

Dlaczego warto studiować Coaching Stylu Życia?

Często szukamy wzorców dla rozwoju różnych dziedzin życia, gospodarki, nauki za zachodnimi granicami naszego kraju lub za oceanem. Jeśli wziąć przykład z USA - to należy zauważyć, że tam aż 70 proc. menedżerów średniego szczebla (wyższego – prawie wszyscy) systematycznie korzysta z usług coacha. W Anglii 80 proc. firm inwestuje w coaching, w Polsce jedynie 15 proc.

Wyniki badań Forbes (ROI czyli zwrot z inwestycji w coaching jest 6-krotny, a według danych PwC nawet 7-krotny) pokazują, że warto inwestować w coaching, jak również w karierę jako coach.

Warto mieć świadomość, że nasza kariera nie będzie opierała się na jednej wyuczonej profesji. Będziemy musieli cały czas podnosić nasze umiejętności, nieustannie dokształcać się, zmieniać profesję i co za tym idzie pracę. W związku z tymi zmianami, będziemy potrzebowali coachów, którzy pomogą nam przez nie przejść.

Jakie uczelnie oferują kierunek Coaching stylu życia

W których miastach można studiować Coaching stylu życia

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 602

Komentarze (0)

No comments found