Cyberlingwistyka

Cyberlingwistyka to kierunek studiów pierwszego stopnia o charakterze interdyscyplinarnym, którego program łączy ze sobą zagadnienia lingwistyczne, informatyczne oraz programowanie maszynowe.
Cyberlingwistyka to studia przeznaczone dla osób, które chcą związać się z zawodem tłumacza, a przy okazji bezproblemowo poruszać się w środowisku informatycznym, w tym posługiwać językami programowania. Program studiów składa się z trzech modułów specjalistycznych.
W ramach pierwszego modułu Podstawy komunikacji i informacji, studenci omawiają, m.in.: teorię i metodologię komunikacji i informacji, kulturowe konteksty komunikacji, strukturę i semantykę cyberświata, retorykę i erystykę w świecie hashtagów, prawo mediów elektronicznych.
Drugi moduł to Lingwistyczny warsztat cyberświata. Na ćwiczeniach i wykładach studenci nabywają podstawowych sprawności językowych, a także analizują komunikaty werbalne i niewerbalne. W ramach tego modułu odbywają się następujące zajęcia: projektowanie struktury i tworzenie komunikatów, edytory tekstów i narzędzia translatorskie, narzędzia i systemu zarządzania i publikacji treści (CMS), bazy danych i arkusze kalkulacyjne jako narzędzia pracy analitycznej, prezentery i webdisign, multimedia obróbka treści, komunikacja jako gra.
Trzeci moduł to Informatyczne narzędzia programowania. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności programistyczne, pracując w najpopularniejszych środowiskach informatycznych. Poruszane są zagadnienia dotyczące: środowisk i systemów operacyjnych, programowania imperatywnego i metajęzyków, programowania obiektowego w wybranych środowiskach (Java, C#), tworzenia multimedialnych aplikacji użytkowych w środowisku stacjonarnym i mobilnym. Część zajęć poświęcona jest tworzeniu, programowaniu i wykorzystywaniu baz danych z wykorzystaniem języka SQL w wybranym środowisku, językowi HTML jako narzędzia do edycji treści, itd. Studenci będą kształceni w ramach specjalizacji tłumaczeniowej ze szczególnym naciskiem na techniczną i informatyczną leksykę branżową.
Sylwetka absolwenta Cyberlingwistyki:
  • znajduje zatrudnienie w środowisku informatycznym międzynarodowych korporacji, firm zagranicznych, organizacji międzynarodowych, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, posiadających kontakty międzynarodowe;
  • biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i w piśmie, w tym terminologią informatyczną;
  • wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce branżowej oraz prowadzenia spotkań, prezentacji, negocjacji i budowy multimediów, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w informatycznym środowisku międzynarodowym;
  • będzie posługiwał się trzema językami oprogramowania informatycznego (maszynowego, internetowego, baz danych);
  • wkroczy na rynek pracy z umiejętnościami niezbędnymi do pracy w środowisku informatycznym współczesnej korporacji lub publicznej administracji;
  • posiadając otwartość komunikacyjną i łatwość pracy z nowymi technologiami będzie potrafił samodzielne odnaleźć się oraz modyfikować swoją pozycję w środowisku zawodowym;
  • będzie zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie specjalistycznego języka angielskiego, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności.

Jakie uczelnie oferują kierunek Cyberlingwistyka

W których miastach można studiować Cyberlingwistyka

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 587

Komentarze (0)

No comments found