Diagnostyka sportowa

Kierunek Diagnostyka sportowa odpowiada na zapotrzebowanie współczesnego sportu amatorskiego i profesjonalnego. Jest nastawiony na indywidualizację treningów, wykorzystanie wiedzy naukowej dotyczącej nauk o kulturze fizycznej do codziennej pracy sztabów treningowych w różnych dyscyplinach sportowych.

Studenci będą mieli okazję do udziału w badaniach naukowych prowadzonych w specjalistycznej i nowoczesnej placówce badawczej Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, w której oceny przygotowania motorycznego, w tym również startowego, dokonuje wielu czołowych sportowców.

Podczas studiów studenci nabywają kwalifikacji z zakresu szeroko pojętej diagnostyki sportowej oraz kształtują umiejętności pracy laboratoryjnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badawczych.

W trakcie studiów na kierunku Diagnostyka sportowa nauczysz się obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz analizować i interpretować wyniki diagnostyczne, niezbędne do efektywnego prowadzenia procesu szkolenia sportowego.

Poznasz nowoczesny warsztat pracy laboratoryjnej wykorzystywanej w procesie szkolenia sportowego, w tym badań opartych na technikach biologii molekularnej, biochemii, fizjologii, kinezjologii. Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod okiem wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich, praktykujących trenerów klubów ligowych, reprezentacji narodowych zarówno w sportach zespołowych, jak i indywidualnych. Poznasz współczesne formy i metody kształtowania sprawności funkcjonalnej, przygotowania motorycznego oraz metody wspomagania procesu treningowego zarówno na poziomie sportu profesjonalnego, jak i amatorskiego.

Nabędziesz wiedzę z zakresu metodologii prowadzenia testów fizjologicznych oraz współtowarzyszących im testów biochemicznych stosownych w ocenie wydolności fizycznej zawodników.

Gdzie i jaka praca po studiach na kierunku Diagnostyka sportowa?

Absolwenci diagnostyki sportowej mogą podjąć zatrudnienie w:
  • klubach sportowych w charakterze konsultantów, członków sztabów szkoleniowych, wspierających proces treningu sportowego w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych,
  • ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych jako specjaliści diagnostyki i kontroli sprawności fizycznej
  • placówkach edukacyjnych, takich jak: Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Centra Kształcenia Sportowego, szkółki sportowe, akademickie lub szkolne kluby sportowe
  • laboratoriach naukowych, zajmujących się badaniami w obszarze nauk o kulturze fizycznej (ang. sport science).
Jakie uczelnie oferują kierunek Diagnostyka sportowa
Total 1 item.
W których miastach można studiować Diagnostyka sportowa

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (0)
No comments found